شهر :  شیراز
نام مکان :   سید علاءالدین حسین(آستانه)
نوع مکان :
تاريخچه : حسن بن موسی برادر شاهچراغ(ع) نیز با برادران دیگر به شیراز آمد و پنهان بود ولی بعداً به دست مامورین حکومت بشهادت شد.
متاخرین نوشته‌اند جسدش را در زمان صفویه یافته‌اند و حال آن که در کتب قرن هشتم از مدفن آن حضرت نام برده‌اند و شیرازنامه تصریح کرده است که (در محلت باغ قتلغ از محلات شیراز است و به گنبد باغ اشتهار یافته چه در ایام سلطنت اتابک شخص مبارکش ظاهر گشت و بر سر او گنبدی ساخته بودند).
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.