شهر :  شیروان- روستای سراب كلان
نام مکان :   آثار و بقایای شهر تاریخی ماسبذان
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه :
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.