شهر :  
نام مکان :   شاه بالو زاهد
نوع مکان :
تاريخچه :
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.