شهر :  سمنان
نام مکان :   تپه تاریخی ناسار
نوع مکان : تاریخی
تاريخچه : تپه ناسار در سه كیلومتری شرق شهر سمنان و در پنج كیلومتری جنوب راه شوسه آن واقع شده است. در مورد وجه تسمیه آن عقیده بر این است كه نام ناسار در اصل نوحصار بوده و در اثر مرور زمان به ناسار تبدیل شده است، آثار باقی مانده این شهر به صورت تل بزرگی در شمال شرقی ناسار فعلی مشاهده می‌شود. در حفاری‌هایی كه سال های قبل در این تپه به عمل آمده اشیاء فراوانی كشف شد. از شواهد چنین برمی‌آید كه بنای این شهر در حمله‌های اقوام مهاجم نابود شده و روستای ناسار كنونی در كنار خرابه‌های آن بنا شده و لذا به نوحصار یا حصارنو معروف شده است. اكنون در اطراف این تپه‌ تاریخی زراعت می‌شود. بلندی تپه مذكور به حدی است كه بر مناطق اطراف و تا قسمتی از شهر گرمسار اشراف دارد.
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.