شهر :  سرایان
نام مکان :   آسياب آبي کاه کوه
نوع مکان : تاریخی
تاريخچه : آسياب آبي کاه کوه که در ابتداي ارتفاعات شمال شهر سرايان در استان خراسان جنوبی قرار گرفته است.
معماري آسياب‌هاي منطقه به دليل موقعيت قرارگيري، مصالح مورد استفاده و نوع کاربري معمولا از اصول شناخته شده و کلاسيک معماري به خصوص در طراحي طاق‌ها و قوس‌ها و پوشش‌ها تبعيت نمي‌کرده و پلان آن نيز بر اساس شرايط محيطي و شکل زمين طراحي شده است.
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.