شهر :  قم
نام مکان :   • مسجد میدان کهنه
نوع مکان : مذهبی
تاريخچه : مسجد میدان کهنه را متعلق به دوره سلجوقی و قاجاریه می دانند. در کنار این مسجد مناره ای به ارتفاع 25 متر وجود دارد که سومین مناره جهان اسلام و اولین مناره احداثی در ایران است. قطر قسمت پایینی این مناره 5/3 متر است این مناره در سال 291 ه . ق ساخته شده است. جدار این مناره آجری بدون تزئینات است مناره با گذشت زمان فرسوده شد و قسمت هایی ار آن فرو ریخت. در سال 1191 ه .ق مرمت و ماًذنه جدیدی در بالای آن ساخته شد مناره ها اخیرأ مرمت شده است. راهروی این مناره در مسجد میدان کهنه قرار دارد.

آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.