شهر :  روستاي گوشه
نام مکان :   امامزاده ملك خاتون
نوع مکان : مذهبي
تاريخچه : از نوادگان امام موسي بن جعفر(ع) است و در مركز روستاي گوشه قرار دارد. مساحت بقعه و مساحت فعلي عرصه و اعياني اين بناي مذهبي به ترتيب معادل 60 و 3000 متر مربع است.
بناي اوليه اين امامزاده در سال 564 ه.ق گذاشته شد و در سالهاي اخير بازسازي و مرمت شده است.
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.