شهر :  قزوین
نام مکان :   امامزاده زبیده خاتون
نوع مکان : مذهبي تاريخي
تاريخچه : در جانب شرقی محله خیابان و ابتدای بایندر كوچه زیارتگاهی است كه به زبیده خاتون شهرت دارد. بنای بقعه در جانب شرقی صحن و بنای مسجد آن در قسمت شمالی قرار دارد. حرم امامزاده بناي چهار گوشه‌ای است كه به كمك فیلپوش‌هایی كه از كف آغاز شده پوشش یافته است. نمای مسجد از جانب صحن از زیبایی خاصی برخوردار است و از سرطاقنما با قوس نعل اسبی و ارسی‌های چوبی تشكیل شده است. در لچكی‌ها دارای تزئینات محفلی است آجرهای سفالی دایره شكلی با نقش ستاره كار شده است. روی جرزهای دو طرف طاقنماها نیز آجرهای نقش برجسته با طرح ترنج لوزی شكل به چشم می‌خورد. شبستان مسجد در وسط دارای سه ستون حجیم و استوار آجری است.
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.