شهر :  
نام مناسبت : مراسم بی بی گردی
زمان اجرا :  روز دوازدهم نوروز  
آداب و رسوم : از مراسم زیبا و انحصاری منطقه دشت بیاض توابع استان خراسان جنوبی است. این مراسم در روز دوازدهم نوروز اجرا می شود. روز یازدهم، خانواده ها نوعی نان به نام تفتون بی بی گردی می پزند. روز دوازدهم خشتهایی از گِل آماده می نمایند. هر خانواده به تعداد افراد خانواده، چراغی که عبارت باشد از یک ساقه یا چوب خشک کوتاه که سرش پنبه ای آغشته به نفت یا روغن پیچیده شده باشد ،درست می کند. روز بی بی گردی چراغ ها را به محل پیر چهارشنبه سوری می برند، جایی که به اعتقاد مردم، شتر حامل جنازه ی امام زاده سلطان عبدا... در آن جا زانو زده و سپس حرکت کرده و به مکان فعلی که محل مزار آن بزرگوارا است، رفته است. پس از اجتماع در آن مکان، خانم ها، چوب ها را در خشت های گلی فرو می کنند سپس آنها را آتش زده می گذارند تا خوب بسوزند. از زغال و خاکستر آنها، پیشانی همدیگر را خال می زنند. پس از این مرحله، یکی از دخترها خشت گلی را روی سرش گذاشته، به طرف چاه آب یا قناتی که در آن نزدیکی هست روانه می شود و دیگران هم پشت سر او حرکت می کنند. دختر جلودار، خشت را در آب می اندازد و همگی دور همان چشمه یا قنات یا چاه می نشینند و تفتان ها را تقسیم می کنند. حاضران ضمن خوردن تفتان ها، لقمه هایی را هم به داخل آب می اندازند .
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.