شهر :  
نام مناسبت : سورُک
زمان اجرا :   
آداب و رسوم : نوعی نان شیرینی برای خیرات مردگان است که زرتشتیان آن را شیرک می‌گویند . البته در میان عامه مردن به سوروکُک معروف است مردم یزد پس از هفته یا چهلم متوفی «سورُک» را که یک نوع دیگر نان مخصوص بود با روغن ارده سرخ می‌کردند و با مقداری پشمک و نان و برنج برای خانه‌های علما،‌ مخصوصاً کسیکه نماز میّت را خوانده بود و سایر اقوام و آشنایان می‌بردند. هر ماه رجب که می‌شود شب جمعه اول آن را «لیله الرغائب»‌ می‌خوانند و می‌گفتند که در این شب‌ها مردگان به خانه‌های خود مراجعت می‌کنند و باید برایشان خیرات کرد. بنابراین ورثه به یاد آنها سورک و مشتُک تهیه کرده و با پشمک و نان برنج به این خانه و آن خانه می‌فرستادند
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.