شهر :  بیشتر در روستاهای استان گیلان
نام مناسبت : بندبازی
زمان اجرا :  ایام نوروز/جشن‌ها/عروسی‌ها و بازارهای هفتگی 
آداب و رسوم : بندبازی شامل برخی از عملیات نمایشی و ورزشی می‌باشد كه توسط بندباز روی طناب اجرا می‌شود و مسخره‌گی‌های بازیگری كه در زیر طناب (روی زمین) به تقلید از بندباز انجام می‌دهد كه به این بازیگر یالانچی می‌گویند بندباز كه معمولاً پهلوان خوانده می‌شود به هنگام حركت روی طنابی كه با دو تیرك چوبی در دو طرف در هوا معلق مانده است با استفاه از چوبی كه لنگر نامیده می‌شود تعادل خود را حفظ می‌كند و روی طناب راه می‌رود و یا عملیات نمایشی انجام می‌دهد. گاهی یك صندلی را در یك سینی بزرگ مسی قرار داده روی آن می‌نشیند و صندلی را از یك سوی طناب به سوی دیگر آن می‌برد. گاهی روی طناب می‌خوابد. گاهی با دوچرخه روی طناب حركت می‌كند و... در همه این احوال یالانچی به تقلید مسخره‌وار از كارهای پهلوان می‌پردازد و با صحبتهای خود سعی در خنداندن مردم تماشاچی دارد.
تاريخچه : تاریخچه این مناسبت به درستی معلوم نیست اما از نوشته‌ها چنین برمی‌آید كه بندبازی در گیلان سابقه‌ای كهن دارد به طوری كه به هنگام سفر شاهان صفوی به گیلان بندبازی به اجرا در می‌آمده است. هنوز هم در برخی نقاط گیلان همچون گذشته به هنگام برپایی مراسم عروسی و یا برگزاری جشنها و اعیاد بندبازی به اجرا در می‌آید.
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.