شهر :  
نام مناسبت : عید معراج
زمان اجرا :  27ماه رجب هرسال  
آداب و رسوم :
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.