شهر :  
نام مناسبت : خواستگاری
زمان اجرا :   
آداب و رسوم : پس از این که دختری به خانواده داماد معرفی شد، ابتدا مادر و چند تن از خانم های خانواده داماد به دیدن آن دختر میروند. اگر دختر را بپسندند، در جلسه بعد داماد را هم با خود می برند.
درآن جلسه اگر داماد دختر را پسندید، مادر او هدیه ای را که به آن" نشانه " می گویند ، به خانواده دختر می دهند.
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.