شهر :  خانه ي كسي كه صاحب فرزند شده
نام مناسبت : جشن شب هفت
زمان اجرا :  بعداز تولد فرزند 
آداب و رسوم : از جشنهای دیگری که افراد درزندگی خود بر گزار می کنند و در روستا ها شیوع بیشتری داشته و دارد جشنی است که هفتمین شب تولد اولین نوزاد خانواده به راه می اندازند و بسیار مفصل است در این شب مدعوین چنانچه تا قبل ازشب هفت هد یه ای برای فرزند نوزاد نیاورنده باشنددراین شب به همراه می آورند ، مهمانان پس ازصرف شام که بین آنان فندق تقسیم می شود. به بازی فندق و شب نشینی و بازیهای مختلف خصوصا" مردان تانزدیکیای صبح ادامه می دهند . نام دیگراین جشن گهواره بندان است که کودک را به گهواره می بندند . اسم دیگر این جشن شب پارسی بوده است.

تاريخچه : از قديم
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.