شهر :  
نام مناسبت : فال گیری
زمان اجرا :   
آداب و رسوم : جوانان اعم از دختر و پسر در شب چهارشنبه سوری ، هر یک یا دونفر با هم نیت نموده پنهانی خودرا به پشت در خانه ای می رسانند و بی آن که دیده شوند به صحبت های افراد داخل خانه گوش فرا می دهند . جملات اولی را که شنیدند آن را می سنجند اگر معنی و مفهومی نیک داشته باشد آن را به فال نیک گرفته و باور دارند که در رابطه با نیتی که کرده اند مرادشان برآورده خواهد شد ، ولی اگر جملات شنیده شده بد وناپسند باشد آن را نشان نامرادی در موضوع مورد نیت تعبیر می نمایند . اینگونه فال بینی را اشخاص برای خود و هم برای دیگران انجام می دهند .
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.