نام و شهرت : حضرت آیت الله ملك حسینی
تحصيلات :  
کتب :
تحقيقات :
زمينه فعاليت :
سوابق کاري :
مدرسه علمیه خان
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.