نام و شهرت : دکتر سید محمد مشکوه بنيان‌گذار رشته اقتصاد
تحصيلات :  دکترا
کتب : سيدمحمد مشكوه بعد از بازگشت به ايران كتاب «پول» در حدود 450 صفحه را نوشت كه به گفته آن مرحوم در زماني كه حتي عده‌اي در ايران تعريف پول را نمي‌دانستند، كتاب ويژه‌اي توسط دانشگاه تهران به همت ايشان در زمينه پول نگاشته شد. وي سپس كتاب «مباني علم اقتصاد»، «كليات علم اقتصاد»، «ارز»، «بانكداري»، «تجارت بين‌الملل» و «مسايل پولي و مالي بين‌المللي» را به رشته تحرير درآورد كه هنوز به عنوان كتاب‌هاي پايه آموزش علم اقتصاد در ايران به شمار مي‌رود. مرحوم دكتر مشكوه از معدود استاداني بود كه تمام مدارج علمي را طي كرده و استاد تمام رشته اقتصاد در ايران بود(خبرنامه صادق، 1393).
تحقيقات :
زمينه فعاليت : دكتراي دولتي اقتصاد و دكتراي علوم سياسي
سوابق کاري : پايه‌گذاري دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
رياست دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.