نام و شهرت : پرداختی
تحصيلات :  دكترا
کتب :
تحقيقات :
زمينه فعاليت : داروسازی
سوابق کاري :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.