صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1399/06/29
 
   
نام و شهرت : وصال شیرازی
تحصيلات :  
کتب :
تحقيقات :
زمينه فعاليت : شاعر
سوابق کاري : ابواحمد محمد شفیع ملقب به میرزا كوچك فرزند محمد اسمعیل متخلص به وصال از شعرا و ادیبان و خوش‌نویسان معروف عصر خویش بود. جد سوم او در زمان سلاطین صفویه عامل گرمسیرات فارس بود و جدش میرزا شفیع در دستگاه نادرشاه سمت دبیری داشت. پس از سپری شدن دوران قدرت زندیه میرزا شفیع چندی با پریشانی زندگانی كرد و در تنگدستی درگذشت. او فرزندان چهارگانه‌اش میرزا قاسم از مشایخ سلسله ذهبیه بود میرزا اسمعیل در خط و رقوم و سیاق همتا نداشت. وی از ابتدای جوانی از كار دولتی كناره‌گیری كرد و به آذربایجان رفت و سپس به شیراز بازگشته دختر میرزا عبدالرحیم شاعر شیروانی را به زنی گرفت. از این ازدواج، وصال شیرازی در سال 1197 به دنیا آمد. دیری نپایید كه وصال یتیم شد و پدرومادرش سرپرستی او را برعهده گرفت. پدرومادر نیز پس از دوسال درگذشت و تربیت میرزا كوچك را خالوی او میرزا عبداله تكفل نمود. میرزا عبداله خطی متوسط داشت و از راه نوشتن قرآن امرار معاش می‌كرد.
وصال چون به سن تمیز رسید به درویشی و فقر مایل گردید و در طلب مردی كامل بود تا دست ارادت بدامان میرزا ابوالقاسم سكوت زد.
وصال با وجودی كه سلاطین و فرمانروایان به منادمتش راغب بودند كمتر گرد این گونه مجالست‌ها می‌گشت و از راه كتابت قرآن مجید نیاز مادی خود را برطرف می‌ساخت.
وی به فرزندان خود می‌گفت شعر نیكو صنعت است ولی شاعری حرفه زشتی است زیرا آن دریایی از دانش و فنی از حكمت است و این نوعی گدایی.
دو روز ایام هفته را صرف تدریس به عموم می‌كرد. در سن شصت و چهارسالگی چشمش به آب مروارید مبتلا شد و یكسال نابینا بود. پس از آن طبیبی از كرمانشاه چشمش را میل زد و چشمش معالجه شد.
وصال چنان به مطالعه عشق داشت كه بعد از معالجه چشم فوراً مطالعه را از سرگرفت و همین امر باعث شد مجدداً نابینا گردد. در سال 1262 به رحمت ایزدی پیوست و در بقعه شاهچراغ در جوار مدفن مرشد خود میرزای سكوت مدفون شد.
دیوان اشعار وصال نزدیك به سی هزار بیت دارد. وصال در مرثیه سرایی از تمام شعرا گوی سبقت ربود.
منظومه شیرین و فرهاد وحشی را باتمام رساندی. وصال شیرازی شش پسر داشت.
    
   
       
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.