صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1398/09/19
 
   
نام و شهرت : امام احمد غزالی
تحصيلات :  
کتب :
تحقيقات :
زمينه فعاليت :
سوابق کاري : عارف نامدار ایرانی امام احمد غزالی پس از سالها اقامت در قزوین به سال ۵۲۰ هجری بدرود حیات گفت در جوار آستانه مقدس شاهزاده حسین ( ع ) به خاك سپرده شد و آرامگاه وی در آن مكان تا پایان قرن دهم هجری زیارتگاه اهل طریقت بود . به دنبال سیاست های شاه عباس اول در سختگیری علیه عرفا و فلاسفه و تخریب مرقد وی گروهی از مریدان بقایای جسد اورا به محل فعلی در كوچه امامزاده اسماعیل منتقل كرده و آرامگاه جدیدی ساختند . این بنا پس از فراز و فرود ها ی بسیار و تخریب مجدد در زمان محمد شاه قاجار هم اكنون به نام مسجد احمدیه شناخته شده كه توسط مجد الاسلام قزوینی به سال ۱۳۲۸ هجری بنا گردیده است. دركنار مقبره غزالی ، آرامگاه دیگری متعلق به سلطان سید محمد ولی مورخ ذیقعده ۱۰۳۵ هجری قرار دارد.
شیخ‌المشایخ مجدالدین ابوالفتوح احمدبن محمد غزالى طوسى برادر كهتر حجةالاسلام ابوحامد محمدبن محمد غزالى است. وى نیز مانند برادر، آغاز غمر را در تعلیم علوم دینى گذراند و از جملهٔ فقهاء زمان در مذهب شافعى شد لیكن علاقه و توجه بیشترى به وعظ داشت و گفته‌اند كه او را در وعظ بیانى نیكو بود. احمد غزالى از تاریخ ۴۸۸ تا ۴۹۸ هـ كه حجةالاسلام محمد غزالى به سفر ده سالهٔ خود رفت، به نیابت از او در مدرسهٔ نظامیهٔ بغداد تدریس مى‌كرد.
وى در طریقت، پیرو ابوببكر نساج بوده و سلسلهٔ ذهبیه او را از كبار اقطاب خود شمرده‌اند و او خود چند تن از مشایخ بزرگ تصوف را تربیت كرده است. وفاتش در قزوین اتفاق افتاده و این واقعه را به سال ۵۲۰ و ۵۱۷ هـ نوشته‌اند و اقوال نامعتبر دیگرى نیز در این باره هست. از مهمترین آثارى كه به او نسبت داده‌اند یكی: كتاب لباب‌الاحیاء است كه اختصارى است از كتاب احیاء علوم‌الدین؛ و دیگر كتاب‌الذخیرة فى علم‌البصیره؛ و دیگر كتاب بحرالحقیقة است. در این كتاب اخیر غزالى چنین پنداشته است كه براى وصول به مرتبهٔ فنا باید از هفت بحر گذشت، و آنگاه گفته: ”بحر اول معرفت است و گوهر وى یقین است، بحر دوم جلال است و گوهر وى حسرت است، بحر سوم وحدانیت است و گوهر وى حیات، بحر چهارم ربوبیت است و گوهر وى بقا، بحر پنجم الوهیت است و گوهر وى وصال است، بحر ششم جمال است و گوهر وى رعایت، بحر هفتم عزت است و گوهر وى فقر است.“ رسالهٔ دیگرى به‌نام رسالةالعشقیه نیز به شیخ احمد نسبت داده‌اند.
مهمترین اثر غزالى كتاب سوانح‌العشاق او است كه از آن نسخ متعدد در دست است و به طبع رسیده. این كتاب را غزالى به واهش یكى از دوستان و پیروان خود در معانى و احوال و اسرار عشق، بدان نحو كه مورد توجه و تأمل صوفیان است، نوشته و هر یك از اسرار و معانى را در فصلى مورد بحث قرار داده و در ضمن این فصول تمثیلات كوتاه و حكایات مختصر براى توضیح بیان خود گنجانیده است و به اشعار مختلف از غزل و رباعى پارسى و تازى استشهاد كرده كه همه لطیف و دل‌انگیز است. شیوهٔ انشاء سوانح بسیار ساده و در عین سادگى پرمغز و پرمعنى است. گرم روى و سوختگى نویسنده از همه جاى كتاب مشهود است و این امر موجب شده كه در عبارات سوانح به قدر دیوانى از شعر لطف و حال دیده شود.
از احمد غزالى مكاتیبى به فارسى باقى است، این مكتوب‌ها بر روش مكاتیب مشایخ و علماء عهد، آمیخته به اشارات مختلف از آیات و احادیث، است كه در سیاق كلام و با اتصال به اجزاء آن مى‌آید و در آنها بسیارى از مبانى اعتقادات صوفیه مورد بحث قرار مى‌گیرد.
احمدغزالى در اثناء كلام خود به اشعار و خاصه رباعى‌هاى بسیار استشهاد كرده كه مسلماً قسمتى از آنها از او است و همهٔ آنها لحن اشعار عرفانى اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم را دارد. وى اشعارى را كه از دیگران نقل كرده با قید ”گفته است“ و ”مى‌گوید“ از اشعار خود متمایز ساخته است. در اینجا برخى از ابیاتى را كه مسلماً از او است براى ملاحظهٔ نمونه‌اى از اشعار او نقل مى‌كنیم:
با عشق روان شد از عدم مركب ما
روشن ز چراغ وصل دایم شب ما
زآن مى كه حرام نیست در مذهب ما
تا روز اجل خشك نیابى لب ما
از بس كه دلم طریق عشقت سپرد
اشكم به‌من و تو برهمى رشك برد
بنگر كه بدیده درهمى چون گذرد
تا نگذارد كه دیده در تو نگرد
تا جام جهان‌نماى بر دست منست
از وى خرد چرخ برین پست منست
تا كعبهٔ نیست قبلهٔ هست منست
هشیارترین خلق جهان مست منست
    
   
       
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.