صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1398/07/28
 
 
 
نام و شهرت : حسن احمدی استاد دانشگاه
تحصيلات :  دكتري آبخيز داري
کتب : آثار: - 25 طرح پژوهشي در حوزه هاي آبخيز داري،مديريت آب و خاك و ... - داراي 36 مقاله به زبان فارسي و 14 مقاله به زبان خارجي. - مقاله، سمپوزيوم بين المللي بيانان زدايي(آفريقاي جنوبي)درسال 1381هفدهمين كنگره خاكشناسي(تايلند) در سال1381 هجدهمين كنگره JORNADASDE FITOSOCIOLOGIA در سال 1380 - همايش گروه ويژه Earsel در مورد سنجش از دور در كشورهاي در حال توسعه بلژيك در سال 1379 - مقالات چاپ شده در مجلات خارجي:9 مورد - مقالات چاپ شده در مجلات داخلي:23 مورد - مقالات چاپ شده در همايشها:14 مورد - تعداد طرح هاي تحقيقاتي : 9 مورد تالیف: - ژئومرفولوژي كاربردي - ژئومرفولوژي كاربردي جلد 1 - فرسايش آبي - ژئومرفولوژي كاربردي جلد 2 - بيابان - فرسايش بادي - ژئومرفولوژي كاربري ،جلداول (فرسايش آبي) - سازندهاي دوره چهارم - فرهنگ مرتع و آبخيز داري
تحقيقات :
زمينه فعاليت :
سوابق کاري : - عضوهيئت علمي و استاد گروه احياءمناطق خشك و كوهستاني دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
- مدير گروه احياءمناطق خشك و كوهستاني( از سال 1359 تا 1362 )
- معاون اداري و مالي دانشكده منابع طبيعي(از سال 1378 تا كنون)
- رئيس دانشكده منابع طبيعي(از سال 1361 تا 1363)
- معاون پژوهشي دانشكده منابع طبيعي(از سال 1363 تا 1372)
- رئيس كميته مرتع و آبخيز داري و بيابان فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران(از سال 1374 تا 1377)
- عضو هيئت تحريريه مجله منابع طبيعي ايران(از سال 1370 تا كنون)
- عضو هيئت تحريريه مجله بيابان(از سال 1369 تا كنون)
- مدير گروه آموزشي مديريت بيابان(از سال 1374 تا كنون)
- عضو كميته تخصصي هيئت مميزه دانشگاه تهران(از سال 1374 تا 1379)
- عضو هيئت مميزه دانشگاه تهران(از سال 1366 تا كنون)
- عضو هيئت مميزه مركزي وزارت علوم تحقيقات و فناوري(از سال 1377)
- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه تهران(از سال 1377 تا كنون)
- عضو كميته تخصصي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران(از سال 1374 تا كنون)
- عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران شاخه كشاورزي(از سال 1363 تا كنون)
- مسئول كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي هيئت مميزه دانشگاه تهران(از سال 1374 تا كنون)
- نماينده قاره آسيا و نماينده جمهوري اسلامي ايران در كميته علم و تكنولوژي بيابان زدائي سازمان ملل متحد(UNCCD) (از سال 1377 تا كنون)
    
   
       
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.