صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1398/10/10
 
   
نام و شهرت : دکتر محمد جعفر یاحقی
تحصيلات :  دکترا
کتب : • تفسیر شنقشی، گزاره‌ای از بخشی از قرآن کریم، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۵. • اقلیم‌های دیگر، مشهد: چاپخانه دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۲. • تاریخ سیسیل در دوره اسلامی، اثر عزیز احمد، ترجمه از انگلیسی، با همکاری نقی لطفی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲. • راهنمای نگارش و ویرایش، با همکاری دکتر محمدمهدی ناصح، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۳(چاپ ۲۳، ۱۳۸۴). • ترجمه قرآن ری، تهران، مؤسسه فرهنگی رواقی، ۱۳۶۴. • روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن(تفسیر ابوالفتوح رازی)، مشهد، با همکاری دکتر محمد مهدی ناصح، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۲۰ جلد، ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۶(چاپ سوم، ۱۳۸۳). • نهایه المسؤول فی روایه الرسول(تصحیح)، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶. • تاریخ تفکر اسلامی در هند، اثر عزیز احمد، ترجمه از انگلیسی، با همکاری نقی لطفی، تهران: کیهان، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷. • سوگنامه سهراب، تهران: توس، ۱۳۶۸. • سرو و تذرو، از نثاری تونی(تصحیح)، تهران: سروش، ۱۳۶۸. و ...
تحقيقات : • محمدجعفر یاحقی، میراث خطی تاریخ بیهقی در شبه قاره هند، سمینار بین المللی نسخه های خطی فارسی در هند، 2010-12-09. • محمدجعفر یاحقی، اهمیت تصحیح و شرح جدید تاریخ بیهقی، پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، 2010-11-01. • محمدجعفر یاحقی، ادیب پیشاوری و تاریخ بیهقی، پنجمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، 2010-09-15. • محمدجعفر یاحقی، مطالعات فردوسی شناسی در دانشگاه فردوسی , Shahnameh: Iranian National Epic, 2010-05-25. • محمدجعفر یاحقی، شاهنامه در لغت نامه، فردوسی و زبان فارسی، 2010-05-14. • محمدجعفر یاحقی، اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی، همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و سی و دومین سال تولد علامه اقبال لاهوری، 2010-02-24. و ...
زمينه فعاليت : زبان و ادبیات فارسی
سوابق کاري : سمت پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی
سمت مدیر گروه فرهنگ و ادبیات بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس
تأسیس مرکز خراسان شناسی و انتصاب به عنوان مدیر عامل این
مؤسسه
عضویت در شورای عالی گسترش زبان فارسی در خارج از کشور
عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد
ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه فرهنگی فرهنگسرای فردوسی
عضویت در هیأت مؤسس مجمع مشهد پژوهان

    
   
       
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.