صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1399/03/07
 
   
نام و شهرت : نجف لك زایی
تحصيلات :  
کتب : 1- انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن با همكاری جمعی از نویسندگان، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی (قم /282صفحه/1377) 2- زمینه های انقلاب اسلامی ایران/220صفحه/1377/گروهی 3- اندیشه سیاسی آیت الله مطهری قم/بوستان كتاب دفتر تبلیغات اسلامی/279صفحه/1381/گروهی 4- روضه الانوار عباسی (تصحیح و تحقیق) قم/بوستان كتاب دفتر تبلیغات اسلامی/848 صفحه/1381 5- اندیشه سیاسی محقق سبزواری/قم/بوستان كتاب دفتر تبلیغات اسلامی/368صفحه/1380 6- اندیشه سیاسی صدرالمتالهین/قم/بوستان كتاب دفتر تبلیغات اسلامی/256 صفحه/1381 كتب منتشر نشده: 1- حكایت (1) (گزارش سفر به استان سیستان و بلوچستان)32صفحه 2- ویژگیهای جامعه اسلامی (فلسفه سیاسی) "ارائه شده به همایش مفاهیم قرآن" /26 صفحه 3- موانع توسعه در ایران (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)/ارائه شده به نخستین همایش استان‌شناسی سیستان و بلوچستان/28 صفحه 4- نظریه تقدم توسعه فرهنگی (دروس تاریخ اسلام)/150 صفحه 5- سیر تطور تفكر اندیشه سیاسی امام خمینی (اندیشه سیاسی) "در دست انتشار توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی" /200 صفحه 6- چیستی فقه سیاسی (در دست انجام برای پژوهشكده اندیشه سیاسی) 7- جهانی شدن و حكومت جهانی امام مهدی "عج" (ارائه شده به چهارمین اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی "عج" / مهر 1381 8- نسبت جهانی شدن و حكومت حضرت ولی عصر (ارائه شده به موسسه انتظار نور) مهر1381/ 28 صفحه 9- جامعه شناسی سیایسی ایران(جزوه درس تحولات سیاسی اجتماعی ایران) 300 صفحه 10- طرح نامه فقه سیاسی (طرح درس فقه سیاسی)/44 صفحه 11- چالش‌های سیاست دینی و نظم سلطانی با تاكید بر اندیشه شیعه در عصر صفویه (رساله دكتری در رشته علوم سیاسی) 12- اندیشه سیاسی محقق سبزواری (پایان نامه كارشناسی ارشد)/480 صفحه مقالات: 1- انقلاب اسلامی و احیا اندیشه سیاسی اسلام/ فصلنامه علوم سیاسی 7 (دوره قدیم)/زمستان 1372 2- مولود رمضان (زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام/ هفته نامه ری 2/ اسفند 1372 3- امام باقر علیه السلام بنیانگذار حركت فرهنگی شیعه/ هفته نامه ری 38/ اردیبهشت 1373 4- تزویر متوكل و تدبیر امام هادی علیه السلام/هفته نامه ری 2/خرداد 1373 5- تزویر متوكل و تدبیر امام هادی علیه السلام/ هفته نامه ری 2/ خرداد 1382 6- اجتهاد ممنوع، اجتهاد مشروع/تمهید، 3/ آذر 1373/ویژه كنگره جهانی شیخ انصاری. 7- شیخ انصاری و نسل امروز/ تمهید 6/آذر1373/ویژه كنگره جهانی شیخ انصاری. 8- امام خمینی، احیاگر اندیشه حكومت اسلامی/ فصلنامه حضور 9/1373 9- درآمدی بر اندیشه سیاسی محقق سبزواری/فصلنامه حكومت اسلامی 5/1376 10- موانع تاریخی توسعه در استان سیستان و بلوچستان (1)/ ماهنامه اسوه پیش شماره 2/ 1376 11- موانع تاریخی توسعه در استان سیستان و بلوچستان (2)/ ماهنامه اسوه پیش شماره 2/ 1376 12- روضه الانوار عباسی و رابطه سلطان و مجتهد/ فصلنامه علوم سیاسی1/ تابستان 1377 13- ثبات و تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)/ فصلنامه علوم سیاسی 5/ تابستان 1378 14- پیامبر اسلامی و شیوه گذرا از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی/ ماهنامه اسوه 4/1378 15- جایگاه سیاست در حكمت متعالیه/ فصلنامه علوم سیاسی 6/پاییز 1378 16- تفكر سیاسی در قرآن/ فصلنامه علوم سیاسی 7/زمستان 1378 17- نگاهی به كتاب اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران (نقد كتاب)/ كتاب ماه دین 25/1378 18- پیامبر اسلام(ص) و شیوه گذرا از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی (به سوی یك نظریه توسعه)/ فصلنامه تاریخ اسلام1/بهار 1379 19- درآمدی بر طبقه بندی های اندیشه سیاسی اسلامی/ فصلنامه حكومت اسلامی 16/تابستان 1379 20- ساز و كارهای تامین امنیت ملی (از دیدگاه محقق سبزواری)/ فصلنامه علوم سیاسی 9/ تابستان 1379 21- تاریخ اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران (نقد كتاب)/ فصلنامه علوم سیاسی 10/پاییز 1379 22- میراث علمی محقق سبزواری/مجله پیام حوزه 3/پاییز 1379 23- دین و دانش سیاسی/فصلنامه علوم سیاسی 10/ پاییز 1379 24- امام علی علیه السلام و نسل امروز/ فصلنامه علوم سیاسی 11/ زمستان 1379 25- هدایت دینی و دولت هادی/ فصلنامه علوم سیاسی 12/ بهار 1379 26- نگاه ناتمام (معرفی و نقد كتاب مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین)/مجله پگاه حوزه/اسفند 1379 27- چشیدن بقدر تشنگی یا... (نقد كتاب رهیافتی بر علم سیاست و جنبش‌های اسلامی معاصر)/كتاب ماه دین 40/ زمستان 1379 28- انقلاب و تحولات اجتماعی از دیدگاه استاد مطهری/ راهبر 19/بهار 1380 29- فقه سیاسی سنت تجدید شونده/ علوم سیاسی ش 14/ بهار 1380 30- رابطه فرد و دولت در اندیشه صدرالمتالهین/ مجله حكومت اسلامی 16/تابستان 1380 31- حكومت اسلامی در اندیشه صدرالمتالهین فصلنامه علمی- ترویجی/ خردنامه صدرا 26/ زمستان 1380 32- ثبات و تحول در اندیشه سیاسی آیت الله صدر(1)/ روزنامه انتخاب 118/شهریور1378 33- اصول ثابت و رهیافت اصلاح در اندیشه سیاسی آیت الله صدر(2)/ روزنامه انتخاب 120/ شهریور1378 34- منطق تحول در اندیشه سیاسی آیت الله صدر(2)/روزنامه كیهان 17112/ 29خرداد 1380 35- زندگی سیاسی در اندیشه صدرالمتالهین / فصلنامه علمی- ترویجی قبسات 20 و 21/پاییز 1380 36- مقاصد قرآن/فصلنامه علوم سیاسی 15/پاییز 1380 37- بحران سلطه و كنترل سیاسی در ایران معاصر/ فصلنامه علوم سیاسی 16/زمستان 1380 38- موانع گسترش فقه سیاسی/فصلنامه علوم سیاسی 18/ تابستان 1380 39- ایران، ائتلاف گسترده و شكننده(نقد و بررسی كتاب مقاومت شكننده) هفته نامه پگاه حوزه، 27/26 آبان 1380 40- جهانی شدن و حقوق بشر/هفته‌نامه پگاه حوزه 28 آذر 1380 41- سرمایه‌گذاری در گذشته (نقد و بررسی كتاب زمانی غیر زمان‌ها: امام، شیعه و ایران)/ هفته نامه پگاه حوزه 32/1دی 1380 42- كار ویژه‌های حكومت دینی در اندیشه‌ی صدرالمتالهین/ هفته نامه پگاه حوزه 44/فروردین 1381 43- الزامات بینش سیاسی در حوزه‌های علمیه/ هفته نامه پگاه حوزه 47/اردیبهشت 1381 44- بسط و تاثیر اندیشه‌های سیاسی امام خمینی/هفته نامه پگاه حوزه، 51/11خرداد 1381 45- افكار سیاسی امام خمینی در دایره اصول ثابت/ هفته نامه پگاه حوزه 51/11 خرداد 1381 46- تاملی بر پویایی اندیشه امام خمینی (ره)/ ماهنامه زمانه/ خرداد 1382 47- قرن بیستم، قرن خودآگاهی مسلمانان (نقد كتاب)/ كتاب ماه دین 62/آذر 1381 48- نظام سیاسی اسلام (نقد كتاب)/ كتاب ماه دین 62/آذر 1381 49- روش شناسی فقه سیاسی شیعه/ فصلنامه علوم سیاسی/ بهار 1382 50- زیرساختهای نظریه گفتمان/ دانش پژوهان/ نیمسال اول82 51- نسبت جهانی شدن و حكومت جهانی حضرت ولیعصر(عج)/جهانی شدن و دین 3/ تیر 1382 52- اصول پیشنهادی در برنامه‌ریزی (آموزشی- پژوهشی) حوزه‌های علمیه/پگاه حوزه 3(ویژه حوزه‌های علوم دینی)/ بهمن 1381 53- ایران و آمریكا، نزاع وجودی/ فصلنامه علوم سیاسی/زمستان 1381 54- آسیب­شناسی نظام سیاسی سلطنتی از دیدگاه محقق سبزواری و امام خمینی/كتاب (امام خمینی و حكومت اسلامی یا فلسفه سیاسی، مجموعه آثار كنگره امام خمینی و اندیشه حكومت اسلامی)/1378 55- منطق تحول اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی (ره) از آغاز تا انجام / كتاب جرعه جاری (سی مقاله پژوهشی پیرامون انقلاب اسلامی)/1377 56- تحول در اندیشه سیاسی آیت الله سیدمحمدباقر صدر(ره) ارائه شده به كنگره بین المللی آیه الله شهید صدر(ره)/ اندیشه ماندگار 1/ شهریور 79 57- ارزش تفكر سیاسی ملااحمد نراقی/مجموعه مقالات كنگره فاضلین نراقی/ جلد2/ 1381 متفرقه: همكاری با مراكز و نهادها موسسه آموزش عالی باقرالعلوم علیه السلام/هیات علمی گروه علوم سیاسی/از 1378 و ادامه دارد پژوهشكده اندیشه سیاسی اسلام/ پژوهشگ و مدیر گروه تاریخ اندیشه سیاسی/ از 1374 تا 1381 دانشگاه تهران/تدریس در گروه معارف اسلامی/از 1373 و ادامه دارد. دانشگاه علامه طباطبایی/ تدریس و همكاری با گروه علوم سیاسی/سال تحصیلی 1381-1380 فصلنامه علوم سیاسی/سردبیر/از سال 1379 و ادامه دارد.
تحقيقات :
زمينه فعاليت : مذهبی
سوابق کاري : نجف لك زایی در سال 1348 در سیستان متولد شد. وی هم زمان با تحصیل در حوزه علمیه، از سال 1360 تاكنون، موفق شده است تا تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته علوم سیاسی در مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری ادامه دهد.
ایشان هم اكنون عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی موسسه آموزش عالی باقرالعلوم علیه السلام و سردبیر فصلنامه علوم سیاسی است.
    
   
       
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.