صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/10/04
 عنوان پژوهشگران موضوعات سال انتشار
تحليل محتواي برنامه راديويي "سلام زندگي" کهن روز 1388
بررسي ميزان مخاطب رضايت و اعتماد مردم نسبت به برنامه هاي صداي استاني مرکز قم در فصل پاييز 87 علي پور 1387
بررسي ميزان مخاطب، رضايت و اعتماد مردم نسبت به برنامه هاي سيماي استان مرکز قم در فصل پايز 87 علي پور 1387
بررسي ميزان مخاطب، رضايت و اعتماد مردم نسبت به برنامه هاي صداي استاني مرکز قم در فصل تابستان 87 علي پور 1387
تحليل محتواي اخبار (23) شبانگاهي استان قم ارکان 1387
فرزانه اي از زمانه، علي اصغر فقيهي رضوي برقعي 1387
زمينه ها و پيامدهاي اجراي مراسم چهارشنبه سوري (مورد مطالعه نوجوانان و جوانان شهر قم) فتحي / شرف الدين 1387
تحليل محتوا و اثر بخشي انتقال مشکلات شهري در برنامه «سلام زندگي» (در سه ماهه خرداد، تير و مرداد هشتاد و هفت) جعفري 1387
بررسي ميزان مخاطب، رضايت و اعتماد مردم نسبت به برنامه هاي صداي استاني مرکز قم (بهار 87) کريمي 1387
گذري بر وضعيت آب استان قم از منظر شرکت سهامي آب منطقه اي قم کربلايي ابراهيمي 1387
بررسي ميزان مخاطب، رضايت و اعتماد مردم نسبت به برنامه هاي سيماي استاني مرکز قم (بهار 87) علي پور 1387
بررسي ميزان مخاطب، رضايت و اعتماد مردم نسبت به برنامه هاي سيماي استاني مرکز قم در فصل تابستان 87 علي پور 1387
مطالعه و بررسي رشد و توسعه استان قم در افق 1400 چابکي 1385
تحقيق مستند هنر در گنجينه کوير ارکاني 1384
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر انتظارات مردم شهر قم از شبکه استاني سيما آذربخش 1383
123456

    
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما است.