صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1398/04/16
 عنوان پژوهشگران موضوعات سال انتشار
1- تحليل محتواي اخبار سيماي همدان با تاکيد بر اصول خبر نويسي و نحوه ارايه 1391
2- بررسي ريشه شناختي واژگان در گويش همداني 1391
بررسي عوامل فرهنگي – اجتماعي رواج قانون گريزي و نقش رسانه استاني در کاهش آن 1391
4- تحليل نشانه شناختي برنامه هاي خانواده محور شبکه استاني در نحوه ارايه سبک زندگي مطلوب ايراني 1391
معرفي و بررسي پيشينه مكان هاي مذهبي ، آرامگاه هاي اشخاص مذهبي و علمي استان همدان 1389
تبارشناسي اقوام استان همدان شاهاني فرا 1388
تحليل محتواي اخبار 21:45 سيماي مرکز همدان با تأکيد بر نحوه انتشار اخبار مربوط به اصلاح الگوي مصرف نوروزي 1388
ارزيابي برنامه غنچه‌ها از ديدگاه آموزشي و تربيتي طاهري / نوروزي 1388
بررسي محتوايي برنامه شبانه «هر شب» با تأکيد بر انعکاس مشکلات و نياز هاي مردم استان همدان سعادت 1388
تحليل محتواي اخبار ساعت 21:45 سيماي همدان با تأکيد بر نحوه انتشار اخبار اصلاح الگوي مصرف نوروزي 1388
تحليل محتواي اخبار ساعت 16 صداي استاني مرکز همدان با تأکيد بر نحوه انتشار اخبار نوآوري نوروزي 1388
ارزيابي برنامه ها غنچه ها از ديدگاه آموزشي و تربيتي نوروزي / طاهري خلوص 1388
نگرش سنجي برنامه شبانه سيماي استاني در بين مردم شهر همدان . ناهيد سعادت سيرت 1387
بررسي ساختار و محتواي برنامه استاني «زير طاق سپهر » . سعادت 1387
بررسي عوامل فردي و اجتماعي گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر در استان همدان ناهيد سعادت سيرت 1387
12345

    
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.