صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1399/05/26
 عنوان پژوهشگران موضوعات سال انتشار
بررسي عوامل مؤثر بر تمايل به مهاجرت از شهر آبادان مقدم / حسين زاده 1388
بررسي آئين عزاداري دهه اول محرم در بين قوم عرب شهر آبادان، سال 1386 مجدمي 1387
بررسي زندگي علامه محقق حاج شيخ محمد تقي شيخ شوشتري (ره) صالحي / نودهي 1387
بررسي زندگي آيت الله جمي (امام جمعه دوران دفاع مقدس و روزهاي حصر آبادان مقدم 1387
زنگي نامه وکارنامه علمي پزشکان جندي شاپور جليليان 1386
بررسي وضعيت هويت وانسجام ملي در ميان مردم خوزستان باتوجه به نقش صدا وسيما هاشمي / هاشمي / حسيني / حسيني 1386
زندگي نامه ايت الله سيد محمد علي موسوي جزايري طرفي 1386
زندگي نامه ايت الله سيد نعمت الله حسيني جزايري طرفي 1386
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي در بين مردم عرب ولر خوزستان وتحليل محتواي برنامه هاي اجتماعي راديو حسيني / حسيني / هاشمي / هاشمي 1386
بررسي اگاهيهاي سياسي مردم شهر اهواز براي سطح مشارکت در انتخابات مجلس هشتم اهنکوب 1386
بررسي نگرش جوانان درشهر اهواز به مذهب وميزان تقيد انها ونقش صدا وسيما در تقويت نگرشهاي مذهبي ارسطو 1386
بررسي ميزان شيوع خشونت عليه زنان وشناسايي عوامل موثر باتاکيد بر استفاده از رسانه امان الهي فرد 1386
گاهشمار تاريخ خوزستان افسري راد / افسري راد 1386
نگين خوزستان تالاب شادگان موسوي / افسري راد / افسري راد 1386
بررسي عوامل ،راهبردها وراهکارهاي همگرايانه بين قومي وملي در استان خوزستان اهنکوب نژاد 1386
123

    
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما است.