شرکت‌کنندگان در اردو   

1. پرسشگران،کنترلگران و عوامل اجرایی فعال(بازبین،کدگذار و وروداطلاعات) تهران و مراکز استان‌ها
2. مدیران پژوهش و مسئولان اجرای طرح های نظرسنجی
3. مدیران مرکز و کارکنان مرتبط با حوزه های نظرسنجی و پژوهش در ستاد
 
 
      

  گردهمایی پرسشگران و
فرهنگیاران
   
   صفحه اصلی      
   اخبار      
    عکس های ارسالی       
     گردهمایی پرسشگران    
معرفی      
  اهداف و محورها      
شرکت‌کنندگان در اردو       
  زمان و مدت برگزاری       
  مکان برگزاری       
  کلاس‌های آموزشی        
  امکانات و تجهیزات       
  کمیته‌های برگزاری       
  گالری عکس       
  کلیپ       
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما است.