عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 بازنمايي مؤلفه ‏هاي فرهنگ مردم درمجموعه‎هاي تلويزيوني؛ مطالعه موردي سريال«پرده ‏نشين»سويل ماکويي(اصلی)فرهنگ و اجتماعيهويت‌هاي فرهنگي - پيشينه تمدني-پرده نشين1396
2 هويت و زبان در نسل دوم ايرانيان خارج از کشورعاصفه توکلي خميني(اصلی)فرهنگ و اجتماعيهويت و تعلقات ايراني - اسلامي -هويت در نسل دوم مهاجران -کودکان و نوجوان1396
3 کودکان و آگهي‌هاي بازرگاني تلويزيونمجيد عابدي(اصلی) - فاطمه جوادي(ناظر)کودک و نوجوانکودکان-آگهي‌‌هاي بازرگاني-آگهي‌هاي تبليغاتي-مخاطبان کودک 1396
4 پژوهش و فرايند برنامه‌سازي تلويزيوني (گفتگو با صاحبنظران)غلامرضا حبيبي(اصلی)تلويزيونيبرنامه‌سازي تلويزيوني-پژوهش - درون‌متني1396
5 اعتماد اجتماعي مفاهيم، نظريه‌ها و سبب‌شناسيثريا پورحسين(اصلی) - عباس محمدي شکيبا(ناظر)فرهنگ و اجتماعياعتماد -اجتماعي -مفاهيم- نظريه‌ها - سبب‌شناسي-1396
6 نگاهي به مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در جامعهرويا غندالي(اصلی) - عباس محمدي شکيبا(ناظر)فرهنگ و اجتماعيمسائل -آسيب‌ها-اجتماعي- جامعه1396
7 ملاحظات پژوهش با کودکان (مجموعه مقالات)مريم حسيني انجداني(اصلی)کودک و نوجوانکودکان-پژوهش1396
8 جايگاه فرزند و علل تغيير رفتار باروري در ايران با تأکيد بر خانوادهرقيه حاج‌محمدياري(اصلی)آموزشيتغيير رفتار باروري1395
9 تلويزيون و ارتباطات سلامت (فاز اول طرح آينده‌پژوهي ارتباطات سلامت در صداوسيما)آزاده سالمي(اصلی)ارتباطات و رسانه بهينه‌سازي توليد محتواي سلامت، ارتباطات سلامت 1395
10 روش تحليل مضمونمريم حسيني انجداني(اصلی)فرهنگ و اجتماعيتحليل مضمون،روش‌هاي تحليل داده‌هاي کيفي، مردم‌نگاري 1395

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.