عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 نظريه شناختي رسانه(مجموعه مقالات) احمدرضا چوپانیان(مترجم) ‎ نظريه شناختي / رسانه 1396
2 ملاحظات رسانه‌اي انعکاس اخبار و اطلاعات مفاسد اقتصادي عزیزاله قربانی(ناظر) ‎اخبار / رسانه هاي گروهي / مفاسد اقتصادي 1396
3 مخاطبان جوان و شبکه هاي ماهواره اي (» من و تو « (با تأکيد بر برنامه هاي شب عبدالرحمن علیزاده(اصلی) - زرین زردار(اصلی) برنامه هاي ماهواره اي / ماهواره ها / جوانان / مخاطبان1396
4 روايت شناسي بازي هاي کودکانه (نمونه هاي منتخب از بازي هاي سنتي اصفهان) الهه شایسته رخ(اصلی) بازيها / بازيهاي کودکان / کودکان1396
5 احساسات ملي گرايانه در فيسبوک( مطالعه موردي: واکنش کاربران به رويدادهاي فرودگاه جده، منا و سفارت عربستان مهشید طالبی صومعه سرایی(اصلی) شبکه اي اجتماعي / فيسبوک / واقعه منا / عربستان1396
6 نوجوان و رسانه اعظم پنابادی(اصلی) وجوانان / رسانه هاي گروهي/ برنامه هاي تلويزيون1396
7 روندپژوهي صنعت تلويزيون وحید آقا محسنی(اصلی) صنعت تلويزيون1396
8 جلوه‌هاي مصرف آب و نان در فرهنگ مردم شهرزاد دوستی(اصلی) - شایسته بهرامی سامانی(همکار) آب / نان / فرهنگ عامه 1396
9 ويژگي‌هاي برنامه‌هاي ديني شبکه‌هاي استاني (مصاحبه با صاحبنظران ديني و رسانه‌اي) علی قربانپور لرزجانی(اصلی)  برنامه هاي مذهبي / برنامه هاي تلويزيون / شبکه هاي استاني /مصاحبه1396
10 از شب‌نشيني تا زندگي‌ شبانه ايرانيان علی آنی زاده(اصلی) شب نشيني/ بازي‌ها1396

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.