عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 هويت برند سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزاده سالمی(اصلی)ارتباطات و رسانهبرند/صداوسيما1400
2 تحليل کمپين هاي رسانه اي و همگرايي آن با تلويزيون ؛ با تاکيد بر اينستاگرام و توييتر معصومه نصیری پور(اصلی)ارتباطات و رسانه - تلويزيونيهمگرايي، کمپين‌، کمپين‌هاي رسانه‌اي، رسانه‏هاي اجتماعي، اينستاگرام، توييتر 1400
3 تحليل جامعه شناختي مصرف موسيقي در شهر تهران ؛ يک مطالعه کيفي شیوا پروائی(اصلی)سايرموسيقي/تهران/جامعه شناختي1400
4 تحليل مقايسه اي ساختار و محتواي اخبار رسانه ها ؛ مقايسه ساختار و محتواي اخبار برجسته شده در بخش خبري ‎21 شبکه اول سيما و ‎60 دقيقه بي بي سي فارسي مهرزاد بهمنی(اصلی)ارتباطات و رسانه - خبرخبر/رسانه/بي بي سي/خبر211400
5 تحولات موسيقي در رسانه ملي طي چهار دهه اخير کوروش غلامی(اصلی)ارتباطات و رسانهموسيقي/رسانه ملي1400
6 اميدآفريني درخبرازمنظرزبان شناسي رضا خیرآبادی(اصلی)ادبي - ارتباطات و رسانهاميدآفريني/تحليل گفتمان/رسانه ملي1400
7 ادبيات تعليمي در برنامه هاي راديو و تلويزيون رودابه شاه حسینی(اصلی)ادبيادبيات/ادبيات تعليمي/راديو/تلويزيون1400
8 آسيب شناسي کاربرد زبان ها و گويش هاي محلي در شبکه هاي استاني سيما با تاکيد بر مراکز کرد زبان پارسا بامشادی(اصلی)ادبيگويش هاي ايراني/زبان کردي1400
9 روش روزنگار و نحوه اجراي آن مریم حسینی انجدانی(اصلی)ارتباطات و رسانهروش روزنگار/روزنگار1400
10 بازنمايي راستگويي و انصاف در قصه هاي شفاهي ؛ نگاهي پديدار شناسانه سویل ماکویی(اصلی)ادبيقصه/قصه گويي/پديدار شناسي1400

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.