عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 تحليل محتواي برنامه‌هاي اذان‌گاهي (ظهر) شهرهاي مشهد، قم، و شيراز (نيمه اول 1395) علي قربانپور لزرجاني(اصلی) - غلامرضا محمدی‌مهر(ناظر) تحليل محتوا - اذان - برنامه هاي تلويزيون 1397
2 نقش رسانه در همگرايي هويت ملي‌ـ ديني در ميان جوانان (مطالعه موردي رويکرد شبکه يک سيما) محبوبه علی‌محمدی(اصلی) - علی عنایتی شبکلائی(ناظر) هويت ملي - جوانان - رسانه‌ها 1397
3 مسائل خانواده ايراني در خارج از کشور عاصفه توکلی خمینی(اصلی) - سیداحمد محمدی بحرانی(ناظر) خانواده - مهاجران - ايرانيان1397
4 رسانه‌هاي جديد و کنش و رفتار سياسي در ايران مجتبی قلی‌پور(اصلی) - علی عنایتی شبکلائی(ناظر) رفتار سياسي - رسانه‌ها - انتخابات1397
5 رسانه و احساس امنيت عزیزالله قربانی(اصلی) رسانه - امنيت - صداو سيما1397
6 ترويج کار تيمي در توليدات رسانه ملي فیروز رازنهان(اصلی) گروه‌هاي کار - کارگروهي - رسانه‌ها1397
7 تحليل محتواي برنامه سينما هفت ويژه جشنواره سي‌وششم با تأکيد بر رويکرد مجري و مهمانان نسبت به فيلم‌هاي ارزشي آزاده سالمی(اصلی) - امید جهانشاهی(ناظر) تحليل محتوا - سينما هفت - -فيلم هاي سينمايي - به وقت شام - تنگه ابو غريب - ماهورا - سرو زير آب - لاتاري1397
8 درآمدي بر چيستي و چرايي اصلاح ژنتيکي گياهان و توليد محصولات تراريخته سعیده الفت (اصلی) گياهان تراريخته / ژنتيک / گياهان 1397
9 مقياس‌بندي چندبعدي با SPSS ماهرخ احمدی حداد(اصلی)  نرم‌افزار اس. پي. اس. اس. (برنامه کامپيوتر)/ روش تحقيق1397
10 الگوهاي مردم نگاري علی آنی‌زاده(اصلی) فرهنگ عامه / آيين ها1397

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.