عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 رسانه و سبک زندگي سالمنديسعيده الفت(اصلی)فرهنگ و اجتماعيسالمندي / سالمندان / سبک زندگي / رسانه‌هاي گروهي1396
2 بازنمايي مؤلفه ‏هاي فرهنگ مردم درمجموعه‎هاي تلويزيوني؛ مطالعه موردي سريال«پرده ‏نشين»سويل ماکويي(اصلی)فرهنگ و اجتماعيهويت‌هاي فرهنگي - پيشينه تمدني-پرده نشين1396
3 هويت و زبان در نسل دوم ايرانيان خارج از کشورعاصفه توکلي خميني(اصلی)فرهنگ و اجتماعيهويت و تعلقات ايراني - اسلامي -هويت در نسل دوم مهاجران -کودکان و نوجوان1396
4 کودکان و آگهي‌هاي بازرگاني تلويزيونمجيد عابدي(اصلی) - فاطمه جوادي(ناظر)کودک و نوجوانکودکان-آگهي‌‌هاي بازرگاني-آگهي‌هاي تبليغاتي-مخاطبان کودک 1396
5 پژوهش و فرايند برنامه‌سازي تلويزيوني (گفتگو با صاحبنظران)غلامرضا حبيبي(اصلی)تلويزيونيبرنامه‌سازي تلويزيوني-پژوهش - درون‌متني1396
6 اعتماد اجتماعي مفاهيم، نظريه‌ها و سبب‌شناسيثريا پورحسين(اصلی) - عباس محمدي شکيبا(ناظر)فرهنگ و اجتماعياعتماد -اجتماعي -مفاهيم- نظريه‌ها - سبب‌شناسي-1396
7 نگاهي به مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در جامعهرويا غندالي(اصلی) - عباس محمدي شکيبا(ناظر)فرهنگ و اجتماعيمسائل -آسيب‌ها-اجتماعي- جامعه1396
8 ملاحظات پژوهش با کودکان (مجموعه مقالات)مريم حسيني انجداني(اصلی)کودک و نوجوانکودکان-پژوهش1396
9 جمع‌بندي نظرسنجي‌هاي فصلي درباره اخبار صداوسيما (پيامگيران اخبار صداوسيما) درسال1389 فلور غفوری(اصلی) جمع‌بندي /نظرسنجي‌هاي فصلي /اخبار / 891395
10 شبکه هاي اجتماعي مجازي و آينده روابط خانوادگي (با تاکيد بر ارتباطات ديني در خانواده)فاطمه پیر بداقی(اصلی)  خانواده/ دين/ شبکه هاي اجتماعي/ سبک زندگي. 1395

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.