آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ضریب نفوذ اجتماعی سلبریتی‌ها و عوامل اجتماعی مؤثر‌ بر آن در شهر رشت

ضریب نفوذ اجتماعی سلبریتی‌ها و عوامل اجتماعی مؤثر‌ بر آن در شهر رشت

با توجه به رشد روزافزون فضای مجازی و توسعه فرهنگ آنلاین در میان عموم شهروندان ایرانی، به نظر می‌رسد گروه‌های مرجع جدیدی شکل‌ گرفته‌اند که به دلیل رسانه ‌پایه بودن فعالیت‌هایشان توان اثرگذاری زیادی بر شهروندان دارند. یکی از این گروه‌های جدید اجتماعی سلبریتی‌ها هستند که در سال‌های اخیر و به‌خصوص از دهه 80 به بعد، در جامعه ایران ظهور پیدا کرده‌اند. سلبریتی‌ها به‌شدت به رسانه و به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی وابسته‌اند. آنان به‌طور‌معمول از طریق شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، توییتر، وایبر، تلگرام، اینستاگرام و واتساپ، با مخاطبان خود ارتباط می‌گیرند. هدف از مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر نفوذ اجتماعی سلبریتی‌ها در شهر رشت است. روش پژوهش پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کل شهروندان شهر رشت در سال 1399 تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 400 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های همبستگی دلالت بر آن دارد که سبک زندگی‌ آنلاین، آنومی‌ اجتماعی، هویت ­اجتماعی و اعتماد سیاسی بر نفوذ اجتماعی سلبریتی‌ها در شهر رشت تأثیر‌گذارند؛ اما تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که دو متغیر هویت ملی و سبک زندگی آنلاین تأثیر‌گذاری بیشتری بر نفوذ اجتماعی سلبریتی‌ها دارند و در مدل‌های مختلف رگرسیون چندگانه پایدار‌ بوده‌اند.

کلید واژه:سلبریتی، نفوذ اجتماعی ،محبوبیت، اعتماد و تبعیت

با توجه به رشد روزافزون فضای مجازی و توسعه فرهنگ آنلاین در میان عموم شهروندان ایرانی، به نظر می‌رسد گروه‌های مرجع جدیدی شکل‌ گرفته‌اند که به دلیل رسانه ‌پایه بودن فعالیت‌هایشان توان اثرگذاری زیادی بر شهروندان دارند. یکی از این گروه‌های جدید اجتماعی سلبریتی‌ها هستند که در سال‌های اخیر و به‌خصوص از دهه 80 به بعد، در جامعه ایران ظهور پیدا کرده‌اند. سلبریتی‌ها به‌شدت به رسانه و به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی وابسته‌اند. آنان به‌طور‌معمول از طریق شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، توییتر، وایبر، تلگرام، اینستاگرام و واتساپ، با مخاطبان خود ارتباط می‌گیرند. هدف از مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر نفوذ اجتماعی سلبریتی‌ها در شهر رشت است. روش پژوهش پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کل شهروندان شهر رشت در سال 1399 تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 400 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های همبستگی دلالت بر آن دارد که سبک زندگی‌ آنلاین، آنومی‌ اجتماعی، هویت ­اجتماعی و اعتماد سیاسی بر نفوذ اجتماعی سلبریتی‌ها در شهر رشت تأثیر‌گذارند؛ اما تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که دو متغیر هویت ملی و سبک زندگی آنلاین تأثیر‌گذاری بیشتری بر نفوذ اجتماعی سلبریتی‌ها دارند و در مدل‌های مختلف رگرسیون چندگانه پایدار‌ بوده‌اند.سلبریتی، نفوذ اجتماعی ،محبوبیت، اعتماد و تبعیت

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.