آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
شناسنامه فرهنگ مردم ایران
مدیرمسئول : اصغر شعاع سردبیر : علي آني‌زاده
هیئت تحریریه : عبدالرحمان حسني فر،محمد رضا رضايي بايندر و اصغر شعاع
داوران : دکتر محمودرضا اکرامي‌فر، دکتر محمد جعفري (قنواتي)، معصومه حيدري، دکتر احمد عبدالملکي، سيدعليرضا هاشمي، دکتر محمد همايون‌سپهر
ناظر : مدیر اجرایی : سويل ماکويي
ویرایش : وجيهه سيما زريسفي، سيما زريسفي، وجيهه فراهاني، سيم صفحه آرایی :
حروفنگار : زليخا دولتخواه چاپ :
طراح جلد : سيده سميه حسيني
نشانی : تهران-نياوران،جمال‌آباد،کوچه پيروز شفيعي،ساختمان واحد فرهنگ مردم
صندوق پستی : 19395-4748 دورنگار : 22821744
تلفن : 22827865-22826834 پست الکترونیکی :folklore@irib.ir


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.