آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
شناسنامه فرهنگ مردم ایران
مدیرمسئول : اصغر شعاع سردبیر : علی آنی زاده
هیئت تحریریه :
داوران : دکتر محمد اخگری، دکتر محمودرضا اکرامی‌فر، هوشنگ جاوید، دکتر محمد حنیف، دکتر رضا خاشعی، دکتر صادق رحمانیان، حمیدرضا نجفی
ناظر : مدیر اجرایی : سویل ماکویی
ویرایش : سیما زریسفی، وجیهه فراهانی و نازیلا ابویی صفحه آرایی :
حروفنگار : زلیخا دولتخواه چاپ : سروش
طراح جلد : سیده سمیه حسینی
نشانی : تهران-نياوران،جمال‌آباد،کوچه پيروز شفيعي،ساختمان واحد فرهنگ مردم
صندوق پستی : 19395-4748 دورنگار : 22821744
تلفن : 22827865-22826834 پست الکترونیکی :folklore@irib.ir


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.