آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
شناسنامه فرهنگ مردم ایران
مدیرمسئول : اصغر شعاع سردبیر : علی آنی زاده
هیئت تحریریه :
داوران :
ناظر : مدیر اجرایی : سویل ماکویی
ویرایش : سیما زریسفی،وجیهه فراهانی و نازیلا ابویی مهریزی صفحه آرایی :
حروفنگار : زلیخا دولتخواه چاپ :
طراح جلد : سیده سمیه حسینی
نشانی :
صندوق پستی : دورنگار :
تلفن : پست الکترونیکی :


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.