آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 14 سخن نخست :
  فصل : پاييز
سال :  1387
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فصلنامه فرهنگ مردم ایران
عنوان                                                                                                            نویسنده
سخن نخست

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,سخن,نخست>

کتاب و کتاب‌خواني در فرهنگ عامه ايران

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,کتاب,و,کتاب‌خواني,در,فرهنگ,عامه,ايران>

محمد جعفري قنواتي
جنبه‌هاي نمايشي قصه هفت دختران

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,جنبه‌هاي,نمايشي,قصه,هفت,دختران,>

ناهيد جهازي
زيست جهان پروين اعتصامي

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,زيست,جهان,پروين,اعتصامي,>

عليرضا قبادي، روفيا ابوترابي
نگاهي نو به دار جنگه

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,نگاهي,نو,به,دار,جنگه,>

نسرين ابوالمعالي الحسيني
تحليل مردم‌شناختي آب در باورهاي و مثل‌هاي عاميانه

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,تحليل,مردم‌شناختي,آب,در,باورهاي,و,مثل‌هاي,عاميانه,>

مريم منصوري
وقف در فرهنگ مردم يزد به استناد کتيبه‌هاي سنگي

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,وقف,در,فرهنگ,مردم,يزد,به,استناد,کتيبه‌هاي,سنگي,>

فاطمه دانش يزدي
درآمدي بر سفره‌هاي نذري در فرهنگ مردم ايران

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,درآمدي,بر,سفره‌هاي,نذري,در,فرهنگ,مردم,ايران,>

مهرالزمان نوبان
عزاداري در ماه محرم در برزک (کاشان)

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,عزاداري,در,ماه,محرم,در,برزک,(کاشان)>

عقيل مرادي بزرگي، فاطمه عسلي
گزارش نخستين همايش ملي توسعه صنايع فرهنگي در کشور

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,گزارش,نخستين,همايش,ملي,توسعه,صنايع,فرهنگي,در,کشور>

سويل ماکويي
گراميداشت استاد سيف اله احمدي

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,گراميداشت,استاد,سيف,اله,احمدي,>

علي آني‌زاده
معرفي کتاب

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,معرفي,کتاب,>

علي آني زاده
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.