آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 35 سخن نخست :
  فصل : زمستان
سال :  1392
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فصلنامه فرهنگ مردم ایران
عنوان                                                                                                            نویسنده
سخن نخست

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,سخن,نخست>

دراماتورژي نمايش راديويي

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,دراماتورژي,نمايش,راديويي>

نسرين ابوالمعالي الحسيني
جنبه هاي دراماتيک و اقتباسي حماسه کوراوغلو

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,جنبه,هاي,دراماتيک,و,اقتباسي,حماسه,کوراوغلو>

آزاده فخري
برمال؛ سجاده سنتي کردي

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,برمال؛,سجاده,سنتي,کردي>

نشميل معروف پور
هنر«چپق بافي» عشاير ايل کلهر

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,هنر«چپق,بافي»,عشاير,ايل,کلهر>

علي حاتمي/ مرتضي بيگي
نماد شناسي در فرهنگ مردم کرد

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,نماد,شناسي,در,فرهنگ,مردم,کرد>

خاور رستمي نژادان
تعاون؛ همياري سنتي در فرهنگ مردم

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,تعاون؛,همياري,سنتي,در,فرهنگ,مردم>

سيد عليرضا هاشمي
جنبه هاي فلکوريک سراهاي بازار سنتي اراک

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,جنبه,هاي,فلکوريک,سراهاي,,بازار,سنتي,اراک>

دکتر فرهاد امام جمعه/پروين بختياري بستکي
قالي و قاليبافي در قلعتين نوبران ساوه

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,قالي,و,قاليبافي,در,قلعتين,نوبران,ساوه>

عباس بهرامي
جايگاه نان ، در فرهنگ مردم بيجار

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,جايگاه,نان,،,در,فرهنگ,مردم,بيجار>

ايرج قره داغي
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.