آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 38,39 سخن نخست :
  فصل : پاييز
سال :  1393
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فصلنامه فرهنگ مردم ایران
عنوان                                                                                                            نویسنده
سخن نخست

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,سخن,نخست>

بازنمايي عوامل مؤثر بر شکل‌گيري سبک پوشاک ايرانيان

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,بازنمايي,عوامل,مؤثر,بر,شکل‌گيري,سبک,پوشاک,ايرانيان>

پروين بابايي / فاطمه اکبري
بررسي نشانه‌شناختي پوشاک زنان در آذربايجان

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,بررسي,نشانه‌شناختي,پوشاک,زنان,در,آذربايجان>

مريم يارمحمدتوسکي / معصومه محمدي‌سيف
سوزن‌دوزي‌هاي پوشاک زنان بلوچ؛ نقش و رنگ

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,سوزن‌دوزي‌هاي,پوشاک,زنان,بلوچ؛,نقش,و,رنگ>

حميده يعقوبي
نقش فضاهاي مجازي در ساخت اجتماعي واقعيت؛ وايبر

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,نقش,فضاهاي,مجازي,در,ساخت,اجتماعي,واقعيت؛,وايبر>

مهناز ابراهيم‌پور
اسباب‌بازيهاي چوبي سنتي در ايران؛ تداوم فرهنگ بومي

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,اسباب‌بازيهاي,چوبي,سنتي,در,ايران؛,تداوم,فرهنگ,بومي>

سارا اسد فلسفي‌زاده / مهدي محمدزاده
توصيف فضا و محتواي آداب غذايي دوره صفوي (جهت بهره‌برداري در مجموعه‌هاي نمايشي)

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,توصيف,فضا,و,محتواي,آداب,غذايي,دوره,صفوي,(جهت,بهره‌برداري,در,مجموعه‌هاي,نمايشي)>

محمد توکلي‌زاده
قابليت‌هاي استفاده از نمايش‌هاي بومي در رسانه ملي

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,قابليت‌هاي,استفاده,از,نمايش‌هاي,بومي,در,رسانه,ملي>

محمد حنيف / صديقه آني‌زاده
معرفي‌ پايگاه‌هاي اينترنتي در حوزه فرهنگ و فولکلور

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,معرفي‌,پايگاه‌هاي,اينترنتي,در,حوزه,فرهنگ,و,فولکلور>

سيدعليرضا هاشمي
عباس کمندي، آنگونه که من شناختم

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران,عباس,کمندي،,آنگونه,که,من,شناختم>

محسن صالحي
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.