حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي :حضور مردم پاى صندوقهاى رأى هميشه نشانه‏ى حضور مردم در صحنه و آگاهى آنها و رأى آنها به نظام جمهورى اسلامى تلقى ميشده. لذا انتخابات ما از اين جهت هميشه مظهر وحدت ملى و عزت ملى بوده.1388  
 
شرايط رئيس جمهور؛ منظور از «رجال» چيست؟

مطابق اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي « رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. »
درخصوص اين كه آيا واژه رجال شامل زنان هم مي شود يا نه، اختلاف نظر وجود دارد ، اما در عين حال «مرد بودن » از شرايط كانديداهاي رياست جمهوري نيست ، توضيح آنكه :
در نگاه اجمالي به صفت رجل در اصل مذكور موضوع مرد بودن رئيس جمهوري به ذهن متبادر مي شود . اما عده اي از حقوقدانان و افراد در تفسير واژه رجل در اصل ياد شده معتقدند كه رجال در اين اصل بر معني لغوي و حقيقي خود به كار نرفته است لذا منظور از آن مردان نيست بلكه رجال به معني شخصيت ها و افراد شاخص است و با اين برداشت شامل زنان نيز مي شود. (حقوق اساسي، سيدجلال الدين مدني ، نشر همراه، ص ۲۸۸)

از نظر متون مذهبي نظير قرآن نيز علي رغم اينكه در موارد متعددي رجال به معناي مرد بودن و در مقابل زنان بكار رفته و اما در عين حال در مواردي نيز رجال به معني اشخاص به كار رفته و مي توان گفت كه خاص مردان نيست.

همچنين با مراجعه به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي نيز مشخص مي شود كه در هنگام تدوين قانون اساسي، خبرگان حاضر در جلسات دوگونه نظر داشته اند:

عده اي با توجه به اين كه منصب رياست جمهوري شغلي همانند قضا، يا مرجعيت نيست تصدي آن توسط زنان واجد شرايط را بدون اشكال دانسته اند لذا قيد رجال را نه تنها غير لازم بلكه بر خلاف مباني حقوقي مي دانستند. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي ج۳ ص ۱۷۷۰)

گروه دوم كه اكثريت نمايندگان را تشكيل مي دادند عقيده داشتند تصدي رياست جمهوري نوعي حكومت و ولايت است و حكومت تنها خاص قضا و مرجعيت نيست بلكه طبع اين منصب كه به نوعي مقتضي حاكميت ولو در حد معيني است نمي تواند به زنان واگذار شود زيرا مضامين وارده و نيز فتاوي مشهور از پرداختن زنان به حكومت به معني خاص ابا دارد.( همان مدرك ص ،۱۷۷۱ ۱۷۶۸)

لازم به ذكر است از منظر شوراي نگهبان كه بر اساس اصل 98 قانون اساسي تنها مرجع قانوني تفسير قانون اساسي است ، هنوز تفسير رسمي از اين واژه در اصل 115 ارائه نگرديده چنانكه دكتر كدخدائي سخنگوي شوراي نگهبان در اين زمينه مي گويد : « شوراي نگهبان هيچ گاه رجل سياسي را تفسير نكرده و هر چه تا كنون مطرح شده صرفا از سوي نشريات و نهادهاي حقوقي بوده است. » بر اين اساس مرد بودن از شرايط كانديداهاي رياست جمهوري نيست چنانكه سخنگوي شوراي نگهبان مي گويد : « در گذشته هم از قشر بانوان كساني بودند كه ثبت نام كردند و شوراي نگهبان در اين زمينه نظر خاصي ندارد و منع خاصي هم وجود ندارد، قانون خاصي هم نسبت به ثبت نام و بررسي صلاحيت بانوان وجود ندارد... شوراي نگهبان هيچ گاه به صرف اينكه فردي كه ثبت نام كرده مرد است يا زن اظهار نظر نكرده است و هر گاه زني رد صلاحيت شده به خاطر نداشتن صلاحيت عمومي بوده است. » (شوراي نگهبان : رئيس جمهور شدن زنان منعي ندارد ، پايگاه خبري تحليلي فرارو ،22/1/1388 )

منبع: سايت «پرسمان دانشجوئي»

 

  
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکارسازمان صدا و سيما است.