حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي :حضور مردم پاى صندوقهاى رأى هميشه نشانه‏ى حضور مردم در صحنه و آگاهى آنها و رأى آنها به نظام جمهورى اسلامى تلقى ميشده. لذا انتخابات ما از اين جهت هميشه مظهر وحدت ملى و عزت ملى بوده.1388  
 
اطلاعيه شماره 37 ستاد انتخابات كشور


نتايج 13 حوزه انتخابيه ديگر كه تا ساعت 16 روز شنبه سيزدهم اسفند ماه 1390 نتايج آنها اعلام گرديده است .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ متن كامل اطلاعيه شماره 37 ستاد انتخابات كشور بدين شرح است :
اطلاعيه شماره 37
نتايج 12 حوزه انتخابيه ديگر كه تا ساعت 16 روز شنبه سيزدهم اسفند ماه 1390 نتايج آنها اعلام گرديده، بدين شرح مي باشد:
1- در حوزه انتخابيه نهبندان و سربيشه آقاي مراد هاشم زهي با كسب 534/14 رأي از مجموع 469/54 آراي صحيح مأخوذه حائز اكثريت لازم گرديدند.
2- در حوزه انتخابيه بهار و كبودرآهنگ آقاي محمد علي پور مختاربا كسب 892/45 رأي از مجموع 739/136 آراي صحيح مأخوذه حائز اكثريت لازم گرديدند .
3- در حوزه انتخابيه نور و محمودآباد آقاي عبدالوحيد فياضي با كسب 680/56 رأي از مجموع 557/119 آراي صحيح مأخوذه حائز اكثريت لازم گرديدند.
4- در حوزه انتخابيه فومن و شفت آقاي ناصر عاشوري قلعه رودخاني با كسب 379/47 رأي از مجموع 455/100 آراي صحيح مأخوذه حائز اكثريت لازم گرديدند.
5- در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار آقاي مقداد نجف نژاد با كسب 388/48 رأي از مجموع 032/99 آراي صحيح مأخوذه حائز اكثريت لازم گرديدند.
6- در حوزه انتخابيه ساري ومياندرود آقايان محمد دامادي با كسب 731/93 رأي و سيد رمضان شجاعي كياسري با كسب 174/62 رأي از مجموع 480/234 آراي صحيح مأخوذه حائز اكثريت لازم گرديدند.
7- در حوزه انتخابيه زاهدان آقايان حسينعلي شهرياري با كسب 601/110 رأي و ناصر كاشاني با كسب 065/81 رأي از مجموع 621/215 آراي صحيح مأخوذه حائز اكثريت لازم گرديدند.
8- در حوزه انتخابيه بستان آباد آقاي غلامرضا نوري قزلجه با كسب 203/17 رأي از مجموع 598/56 آراي صحيح مأخوذه حائز اكثريت لازم گرديدند.
9- در حوزه انتخابيه قوچان و فاروج آقاي هادي شوشتري با كسب 172/47 رأي از مجموع 397/109 آراي صحيح مأخوذه حائز اكثريت لازم گرديدند.
10- در حوزه انتخابيه گرگان و آق قلا آقاي سيد علي طاهري با كسب 501/74 رأي از مجموع 534/244 آراي صحيح مأخوذه حائز شرايط كسب اكثريت حداقل يك چهارم آراء شده و آقايان عبدالحسين ناصري با كسب 223/50 و عيسي امامي با كسب 312/43 به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
11- در حوزه انتخابيه همدان و فامنين آقاي امير خجسته با كسب 120/83 رأي از مجموع 746/247 آراي صحيح مأخوذه حائز شرايط كسب اكثريت حداقل يك چهارم آراء شده و آقايان سيد محمد كاظم حجازي با كسب 819/56 و ابراهيم كارخانه با كسب 589/53 به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
12- در حوزه انتخابيه آبادان آقاي جواد سعدون زاده با كسب 538/27 رأي از مجموع 552/102 آراي صحيح مأخوذه حائز شرايط كسب اكثريت حداقل يك چهارم آراء شده و آقايان محمد سعيد انصاري با كسب 792/24 و سيد حسن دهدشتي با كسب 510/24 و غلامرضا شرفي با كسب 175/21 و جليل مختار با كسب 626/20 به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
13- در حوزه انتخابيه دورود و ازنا آقايان حسين گودرزي با كسب 482/16 رأي و عباس قائيد رحمت با كسب 147/16 رأي از مجموع 964/109 آراي صحيح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه يافتند.
لازم به ذكر است با توجه به نتايج جديد اعلام شده و از مجموع 67 حوزه انتخابيه، تعداد كل منتخبين كه تا اين ساعت موفق به كسب حداقل يك چهارم آراء حوزه انتخابيه درمرحله اول انتخاباتگرديده اند به 69 نفر مي رسد.
ستاد انتخابات كشور

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکارسازمان صدا و سيما است.