صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

فراخوان مقاله همايش ملي تغييرات جمعيتي و نقش آنها در تحولات مختلف جامعه

فراخوان مقاله همايش ملي تغييرات جمعيتي و نقش آنها در تحولات مختلف جامعهيك جامعه بالنده و پيشرو با نيروي انساني جوان و با نشاط خود محك مي‌خورد. ازاين‌رو، لازم است متناسب با ظرفيت‌ها و نيازها، مسئله تغييرات جمعيتي با حساسيت بررسي، و برنامه‌هاي توليد نسل‌هاي آينده بر اساس آن به گونه‌اي تنظيم شود كه همواره سطح مورد نياز نيروي جوان و كارآمد در آن حفظ شود و ارتقا يابد. پيرو  تأكيد‌هاي مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله امام خامنه‌ايمدظله‌العالي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيره بر آن است تا با همكاري ديگر مراكز علمي كشور، همايش ملي «تغييرات جمعيتي و نقش آنها در تحولات مختلف جامعه» را برگزار كند. از همه استادان، ‌پژوهشگران و دانشجويان دعوت مي‌شود تا مقالات علمي خود را بر اساس محورهاي ذيل به دبيرخانه همايش ارسال كنند.

 

محورهاي همايش

 فلسفه جمعیت و تغییرات جمعیتی

 1. تاریخچه تغییرات جمعیتی در جهان
 2. مبانی فکری و نظری تغییرات جمعیت
 3. مطلوبیت ذاتی کاهش یا افزایش جمعیت
 4. بررسی نظریه های جمعیت
 5. فلسفه تغییرات جمعیت در اسلام
 6. جمعیت و فلسفه زندگی در اسلام
 7. فلسفه تکفل در اسلام
 8. سبک زندگی در اسلام وتغییرات جمعیت
 9. مبانی فقهی تغییرات جمعیت در اسلام
 10. مبانی نظری تغییرات جمعیت در اسلام
 11. بررسی تاریخی تغییرات جمعیت در اسلام
 12. مطالعات تغییرات جمعیتی در کشورهای مختلف
 13. مبانی نظری تغییرات جمعیتی در کشورهای مختلف
 14. فلسفه اقتصادی تغییرات جمعیت
 15. فلسفه اجتماعی تغییرات جمعیت
 16. مصلحت نظام اسلامی ، توسعه یا کنترل جمعیت
 17. و ... .

 عوامل و موانع مؤثر در تغییرات جمعیت

 1. نقش زنان در شکل گیری جمعیت مطلوب (نقش زنان در باروری ، نقش زنان در تربیت فرزند)
 2. اشتغال وکار ( بیمه کار، بازنشستگی، ساعت کار، امنیت شغلی، زنان سرپرست خانواده )
 3. جمعیت وشهروندی :الگوی زندگی شهری وروستایی ( مالیات وعوارض شهری، معماری وشهرسازی، خدمات شهری، مسکن مناسب، کار مناسب در جامعه عشایری و روستایی)
 4. بررسی رابطه امید به زندگی و تغییرات جمعیت (کاهش مرگ و میر، مرگ ومیر کودکان و جوانان ، افزایش خدمات بهداشتی و درمانی ، حمایت از سالمندان ، افزایش خدمات رفاهی،سلامت روان خانواده وتعداد فرزندان ،سلامت روان فرزندان در خانواده های کم جمعیت )
 5. توزیع جغرافیایی جمعیت (فضای سرزمینی، تراکم جمعیت، پراکندگی جمعیت، فضای سبز، فضای صنعتی، فضای معنوی و فرهنگی)
 6. نقش ناهنجاری های جنسی در تغییرات جمعیت
 7. مراقبت های پیش و بعد از زایمان
 8. مداوای نازایی و بیماریهای زنان
 9. تأمین اجتماعی در امر خدمات پزشکی
 10. توانمند سازی جسمانی (ناظر به باروری)
 11. نقش سن ازدواج در تغییرات جمعیت
 12. نقش باورهای فرهنگی در ازدواج زنان مطلقه و مجرد
 13. نقش نهادها و سازمان ها در تغییرات جمعیتی
 14. نگرش اجتماعي و كنترل جمعيت
 15. حوادث غیرمترقبه
 16. امنیت اجتماعی
 17. نقش مهاجرت در تغییرات جمعیتی (مهاجرت پذیری و مهاجرت فرستی، نخبگان و نقش توریست)
 18. مراقبت های ژنتیکی قبل از انعقاد نطفقه (مشاوره ژنتیکی قبل از بارداری)
 19. نقش تربیت دینی واخلاقی در تغییرات جمعیت
 20. نقش استحکام خانواده در تغییرات جمعیت
 21. نقش فمنیسم در تغییرات جمعیت
 22. نقش دنیاگرایی و تجمل پرستی در تغییرات جمعیت
 23. نقش معنویت ودین در تغییرات جمعیت
 24. نقش گرایشات نژادی و قومی و مذهبی در تغییرات جمعیت
 25. نقش نگرش های دینی در تغییرات جمعیت
 26. تبليغات كنترل جمعيت و پيامدهاي روان شناختي آن
 27. نقش تحلیل های آماری در تغییرات جمعیتی
 28. جمعیت و تولید ملی(نفتی و غیرنفتی)
 29. تأثیر سبک زندگی اقتصادی بر تمایل به کنترل جمعیت
 30. هزینه های باروری
 31. جمعیت و تغییرات سیاسی
 32. جمعیت و استعمار
 33. جمعیت و سکولاریسم
 34. افزایش جمعیت جهان و کنترل آن
 35.  و ... .

 

 تأثیرات و پیامد‌های تغییرات جمعیت

 1. بررسی وضعیت هرم جمعیتی کشور ( سالخوردگی و ...)
 2. تحلیل نوسانات نرخ رشد در کشور
 3. ترکیب سنی
 4. آسیب های اجتماعی در حوزه جوانان ( اعتیاد، شاغل کاذب، بی بندوباری، مشروبات الکلی و ...)
 5. پیامدهای تغییرات جمعیت در ابعاد مختلف جامعه (اقتصادی, سیاسی, امنیتی, اجتماعی و ...)
 6. آثار وپیامدهای کنترل یا توسعه جمعیت
 7. پیامدهای کاهش نرخ جمعیت
 8. پیامدهای افزایش نرخ جمعیت
 9. الگوی مطلوب رشد جمعیت
 10. پیامدهای پیری کاهش جمعیت
 11. انقراض نسل
 12. آلودگی زیست محیطی
 13. نقش کلان شهرها، شهرهای کوچک و روستاها در تغییرات جمعیتی
 14. رشد رواني –اجتماعيكودكانوتعدادفرزندان
 15. رشد زبان كودكان و تعداد فرزندان خانواده
 16. رشد شناختي كودكان و تعداد فرزندان خانواده
 17. تعداد فرزندان و رشد شخصیت كودكان
 18. تعداد فرزندان و فعاليت هاي بدني كودكان
 19. اختلالات شخصيت و خانواده اي تك و چند فرزندي
 20. كنترل جمعيت و اجتماع شدن
 21. اضطراب اجتماعي كودكان خانواده‌هاي تك فرزندي
 22. شیوه های کنترل وتوسعه
 23. جمعیت و رشداقتصاد
 24. مدیریت تولید، توزیع و مصرف کالا در تحولات جمعیتی
 25. جمعیت و صادرات و واردات
 26. نقش رشد جمعیت در افزایش تولید ناخالص داخلی
 27. تأثیر تفاوت های جمعیتی در شهر و روستا بر تولید ملی
 28. چالش های کنترل جمعیت در دستیابی به اهداف توسعه
 29. هزینه های اقتصادی بلند مدت کاهش جمعیت
 30. آثار کاهش جمعیت بر رفاه شهروندان
 31. مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش متوسط سن جامع
 32. برآورد هزینه های مخفی سیاست کنترل جمعیت
 33. تحلیلی بر منافع کنترل جمعیت در ایران
 34. مقایسه و صنعت اقتصادی خانوادۀ کم جمعیت و پر جمعیت
 35. مشکلات کنترل جمعیت بر بازار کار
 36. راه کارهای اقتصادی افزایش عدالت توابع با توجه به مسائل جمعیت شناختی
 37. آسیب شناسی زمینه های اقتصادی شکل گیری فرهنگ خانوار کوچک
 38. جمعیت و جنبش های اجتماعی
 39. جهانی سازی بحران جمعیت
 40. جمعیت و دهکده جهانی
 41. جمعیت در جهان اسلام
 42. قدرت سیاسی جمعیت
 43.  و ... .

 

سیاست های ناظر به تغییر جمعیت  :

 1. سیاست های تشویقی در جهت افزایش جمعیت

الف) معافیت سربازی متأهلین با فرزندان زیاد

ب) مرخصی سیاحتی متأهلین 3 و بیش از 3 فرزند

ج) افزایش مرخصی زایمان زنان ومردان سرپرست

د) تحصیل وبومی گزینی دختران جهت تحصیل در محل زندگی

ه)تسهیلات ازدواج ( وام، مسکن، خودرو و....)

و) کاهش هزینه تحصیلی برای متأهلین و تأمین مسکن

ز) گسترش تأمین اجتماعی و کاهش هزینه های باروری

 1. آسیب شناسی سیاست های کاهش جمعیت
 2. تبلیغ الگوی صحیح فرزندآوری در رسانه( تولید،ترویج ادبیات فرزندپروری در ایران و جهان و ...)
 3. سیاست گذاری رسانه ای در راستای جمعیت مطلوب (نقد شعارهای کاهش جمعیت)
 4. سیاست های الگوی مطلوب رشد جمعیت
 5. برنامه ها والگوهای تغییرات جمعیتی
 6. مشکلات سیاست کنترل جمعیت بر تأمین اجتماعی

مراكز همكار:

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

مركز آمار ايران

مركز امور زنان رياست جمهوري

دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

وزارت كشور

راديو معارف

جامعه الزهرا

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

مركز پژوهش هاي مجلس شوراري اسلامي

مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري

ستاد همكاري هاي حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش

وزارت اقتصاد و امور دارايي

معاونت پژوهش حوزه علميه قم

 

 

مهلت ارسال مقالات: پايان بهمن‌ماه 1391

زمان‌ برگزاري: ارديبهشت 1392
 
  1391/09/08
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.