نخستین همایش جهاد اقتصادی با تأکید بر بهره‌وری ملی برگزار شد

همايش سراسري جهاد اقتصادي با تأکيد بر بهره‌وري ملي با حضور جمعي از کارشناسان و متخصصان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، نفت، صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. دانشگاه عالي دفاع ملي در سال جهاد اقتصادي و با توجه به اهميت بهروري اقتصاد ملي در توليد ثروت و رفاه عمومي همايش سراسري جهاد اقتصادي با تأکيد بر بهره‌وري ملي را در دانشگاه عالي دفاع ملي برگزار کرد. از جمله محورهاي اين همايش بهره‌وري منابع و تجاري‌سازي با رويکرد جهاد اقتصادي، توسعه توان داخلي و بين‌المللي صنعت نفت، بررسي ظرفيت‌هاي مفهومي، مباني و چشم‌اندازهاي جهاد اقتصادي، بهره‌وري، مديريت دانش و سرمايه فکري، جهاد اقتصادي، بهره‌وري و رسانه ملي، اصلاحات نهادي براي ارتقا بهره‌وري ملي، جهاد اقتصادي و چشم انداز از مهم‌ترين محورهاي اين همايش اشاره کرد. گفتني است در ادامه همايش چهارده نشست تخصصي با محورهاي توسعه توان داخلي و بين‌المللي صنعت نفت، الزامات محيط اقتصادي در جهت بهره‌وري ملي با رويکرد جهاد اقتصادي، بررسي ظرفيت‌هاي مفهومي مباني و چشم‌اندازهاي جهاداقتصادي، بهره‌وري، مديريت دانش و سرمايه فکري، جهاد اقتصادي و رسانه ملي، اصلاحات نهادي در جهت ارتقاي بهره‌وري ملي با رويکرد جهاد اقتصادي، الگوي مديريتي جهاد اقتصادي، راه کارهاي ارتقاي بهره‌وري و رقابت و بهبود فضاي کسب و کار در اقتدار ملي برگزار شد. از ديگر نشست‌هاي تخصصي مي‌توان به راه کارهاي ارتقاي بهره‌وري و رقابت‌پذيري و بهبود فضاي کسب و کار در اقتصاد ملي، ارتقاي بهره‌وري در بخش‌هاي اقتصادي با رويکرد جهاد اقتصادي، نقش نظام بانکي در تحقق جهاد اقتصادي با رويکرد بهره‌وري ملي، تبين رويکرد جهاد اقتصادي در گفتمان مقام معظم رهبري، آسيب شناسي بهره‌وري ملي و راه کارهاي جهادي ارتقاي آن، راهبردهاي ملي اصلاح الگوي مصرف در جمهوري اسلامي ايران، نقش نظام آموزشي اقتصاد در جهاد اقتصادي و بهره‌وري منابع و تجاري‌سازي با رويکرد جهاداقتصادي‌، اشاره کرد.

خبرگزاري فارس:کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.