پيام‌هاي کوتاه و زيرنويس‌هاي جهاد اقتصادي

پيام‌هاي کوتاه و زيرنويس‌هاي جهاد اقتصادي كد:1740 نويسنده: گروهى از پژوهشگران تهيه‌کننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ويراستار: مرضيه علاقه‌بند طراح جلد: مسعود نجابتي نوبت چاپ: اول / تابستان1390 شمارگان: 500 بها: 1000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir شابک: 0ـ191ـ514ـ964ـ978 / ISBN: 978- چکيده: رفتار مخاطب همان فرآيندهاي ذهني وعاطفي و فعاليت‌هاي فيزيكي افرادي است كه پيام و خدمات پيام‌گزاران را دريافت و از آن استفاده مي‌كنند و براي تأمين نيازها و خواسته‌هاي مورد نظر پيام‌گيران به كار مي‌گيرند. درك و دريافت، يادگيري و متقاعدسازي و انگيزش، چگونگي نگرش مخاطب به جهان پيرامونش، چگونگي يادگيري آگاهي‌ها و عادت‌ها و سرانجام چگونگي تحقق و به فعليت درآوردن نيازها و انگيزه‌هاي شخصي را تعيين مي‌كند. مقدمه: رفتار مخاطب همان فرآيندهاي ذهني وعاطفي و فعاليت‌هاي فيزيكي افرادي است كه پيام و خدمات پيام‌گزاران را دريافت و از آن استفاده مي‌كنند و براي تأمين نيازها و خواسته‌هاي مورد نظر پيام‌گيران به كار مي‌گيرند. درك و دريافت، يادگيري و متقاعدسازي و انگيزش، چگونگي نگرش مخاطب به جهان پيرامونش، چگونگي يادگيري آگاهي‌ها و عادت‌ها و سرانجام چگونگي تحقق و به فعليت درآوردن نيازها و انگيزه‌هاي شخصي را تعيين مي‌كند. عوامل اثربخش بر رفتار مخاطب اثر مي‌گذارند و كنار هم جمع مي‌آيند تا چگونگي رفتارهاي مخاطب را معين سازند. البته اين اثرگذاري از يك كشور تا كشوري ديگر و از فرهنگي تا فرهنگ ديگر تفاوت قابل ملاحظه‌اي دارد. دين مبين اسلام بيش از هر چيز به اصول و ارزش‌هاي خود تأكيد دارد. پس ارزش‌ها بايد شيوه گزينش فعاليت‌ها و اهداف تأثير داشته و بر آن مقدّم باشند. مقام معظم رهبري مدظله با نام‌گذاري امسال به عنوان جهاد اقتصادي آن را راهبردي براي جامعه در نظر گرفته است تا توجه جامعه را به اهميت اين موضوع جلب كند. در اين ميان، ايشان بر توجه به ارزش‌هاي اسلامي و ارزش‌هاي انساني، بيش از تمركز بر عملكردها و وظايف تأكيد كرده است. مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما كه وظيفه پشتيباني فكري و پژوهشي رسانه ملي را مبتني بر فرهنگ و انديشه اسلامي برعهده دارد، با محور قرار دادن پيام معظم‌له، مجموعه زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه ديني را درباره جهاد اقتصادي گرد آورده است. اميد است اين مجموعه در رسانه، زمينه مشاركت افراد جامعه را در اجتماعي كه نوعي تعهد و قبول مسئوليت فردي و اجتماعي است، با استفاده از ارزش‌هاي مشترك فراهم شود.

گروهى از پژوهشگران 
مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.