تحلیل تاریخی و نقد علل توسعه و انحطاط اقتصادی - فرهنگی ایران (از بعد از اسلام تا قرن نهم هجری)
مقطع: کارشناسي ارشد دانشگاه: اصفهان استاد راهنما: فيروزآبادي، مرتضي تاريخ دفاع: 1375 چکيده: شناخت تاريخي و تحليل شرايط رشد و عقب‎ ‎ ماندگي جوامع و اقتصادها گامي براي آشنايي بيشتر با ويژگيهاي جامعه مورد مطالعه محسوب مي گردد. اين پژوهش در تلاش است تا در حد توان جوانب مختلف تاريخ اقتصاد ايران را تحليل نموده و با در نظرداشتن عناصر سياسي و فرهنگي و ارتباط آنها با اقتصاد، علل توسعه و انحطاط اقتصادي بطور اخص و فرهنگ را به طور کلي، بررسي و شناسايي نمايد. کاربر گرامي جهت دريافت اصل پايان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرماييد.
نويسنده: بگلریان، روبرتکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.