تحليل فرمي شبكه‌هاي ماهواره‌اي ديني(با تأكيد بر دو قالب گفت‌وگو و سخنراني)

کتاب ,مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,تحليل,فرمي,شبكه‌هاي,ماهواره‌اي,ديني(با,تأكيد,بر,دو,قالب,گفت‌وگو,و,سخنراني),برنامه,های,ماهواره>

 
تحليل فرمي شبكه‌هاي ماهواره‌اي ديني(با تأكيد بر دو قالب گفت‌وگو و سخنراني) نويسنده :
ناشر : مترجم :
قيمت : 85000 سال انتشار : 1393
نوبت چاپ : اول تعداد صفحه : 0
مرکز توزيع :
موجود در منبع :
ISBN : 6 - 371 - 514 - 964 - 978
کليد واژه : برنامه های ماهواره
 
مقدمه :
مقدمه
قطار وارد ايستگاه مي‌شود و در هاله‌اي از دود و بخار، بوق زنان به جايگاه تماشاگرانِ حيرت‌زده نزديك مي‌شود. حتي برادران لومير هم دانسته بودند كه يك انتخاب درست در زاويه و ارتفاع دوربين، مي‌تواند چه تأثير متفاوت و شگرفي را به تصوير ببخشد. مجموعه تكنيك‌هاي هنرهاي بصري با تاريخ باستاني و كهنشان در تركيب‌بندي و بازي رنگ‌ها و شكل‌ها و خط‌ها و نقطه‌ها، در جلوه قاب‌بندي و ميزانسن به سينما آمد، اما اين تصوير متحرك و ناطق‌شده، تكنيك‌هاي ديگري را هم دربر داشت. يك دوربين بازيگوش در دستان هنرمند، نماها، زاويه‌ها و حركت‌هايي را تجربه كرد و قدرتي به تصوير بخشيد كه سرآغاز دوران جديدي شد؛ عصر تصوير و رسانه.
كارگران از كارخانه خارج مي‌شوند؛ خانواده‌اي بر سر ميز غذا مي‌خورند؛ باغباني مشغول آبياري است. در اين ميان برادران لومير نيز به دنبال ضبط زندگي روزانه در قاب تصوير هستند، اما مسير اين كشف جديد آن دو برادر، پر از فراز و نشيب شد. در دست هر هنرمند تجربه‌گري، سرنوشتي دگرگونه يافت. آنان كه روايت‌ها و جهان‌هايي ساختند و به نمايش گذاشتند؛ آنان كه انديشه، احساس و دنياي ذهني ـ شخصي خود را با آن به تصوير كشيدند و دسته‌اي در پي ضبط حقايق بيروني و دسته‌اي به دنبال بازآفريني حقايق دروني خود بودند، اما در كنار به اشتراك گذاردن دنياها، باورها و احساس‌ها، اين رسانه متصور، زبان گويا و پركلامي شد براي فراخواندن و جهت دادن براي انتخاب؛ انتخاب يك فرد؛ انتخاب يك مرام و اعتقاد؛ انتخاب يك كالا؛ انتخاب يك سبك زندگي؛ انتخاب‌هاي پياپي و سرگرداني در دنياي تصاويري كه شد، عصر تبليغات رسانه‌اي.
جدال نظريه‌پردازانه شكل و محتوا در عرصه برنامه‌سازي براي رسانه، به تقابلي معنادار مي‌رسد. بنابراين انتخاب موضوعي براي ارائه، انتقال مفاهيم مدنظر و سرانجام دست‌يابي به اهداف سازندگان برنامه در اثرگذاري بر روي مخاطب، بايد در شكل مناسب و درست آن انجام شود. چنين شكل برگزيده‌اي بدون شك از دل تبادل آرا و ديدگاه‌هاي سازندگان و خبرگان آشنا با زبان تصوير و عملكرد رسانه سر برمي‌آورد كه با در نظر گرفتن رويكرد غالب برنامه و شناخت نيازها و خواسته‌هاي مخاطبان برنامه، با چاشني مباحث روان‌شناختي و جامعه‌شناختي و علوم انساني مرتبط در اين حوزه، تكميل و همراه مي‌شود....
فهرست :
پيش‌گفتار
مقدمه

خلاصه‌اي از مراحل تحقيق

مرحله اول: شناخت و ارزيابي تكنيك‌هاي برنامه
مرحله دوم: معرفي الگوهاي برنامه
مرحله سوم: پيشنهاد الگوهاي مناسب در دو قالب برنامه‌سازي
فصل اول :
قالب: گفت‌وگو، پرسش و پاسخ
تعريف قالب: گفت‌وگويي است ميان دو نفر يا بيشتر كه طي آن، درباره مسئله يا مسائلي پرسش و پاسخ يا تبادل آرا ميان آنان صورت مي‌گيرد.
رويكرد برنامه: مذهبي ـ اخلاقي (در زيرشاخه‌هاي مباحث روان‌شناختي، خانوادگي، جامعه‌شناختي و شاخه‌هاي مرتبط با علوم انساني ديگر).
اهداف برنامه: ارشادي ـ آموزشي
روال پژوهش در قالب گفت‌وگو: شناخت تكنيك‌هاي بياني به كار رفته در ضبط و توليد برنامه، با عنوان كلي عوامل فني و تكنيك‌ها: 1.ميزانسن (صحنه و وسايل صحنه، نورپردازي و رنگ در دكور)؛ 2. فيلم‌برداري (حركت يا سكون دوربين، ارتفاع و زاويه دوربين، قاب‌بندي)؛ 3. تدوين (جنبه‌هاي گرافيكي و ريتم تدوين)؛ چهار ـ صدا (انواع و خصايص صدا).
اجراي برنامه توسط مجري هر چند در بخش ميزانسن قرار مي‌گيرد، ولي در اين نوشته در بخش جداگانه‌ با عنوان عوامل انساني به تفصيل در اين زيرعنوان‌ها آمده است: معرفي مجري ـ كارشناس برنامه، پوشش و چهره‌پردازي و سبك و شگردهاي اجرايي مجري و نوع تعامل ميان مجري و مهمان برنامه.
عوامل رسانه‌اي و تبليغي نيز در هر برنامه بررسي مي‌شوند. اين بررسي، در تكميل دو بخش ديگر است و جنبه‌هاي تبليغي و چگونگي شناخت رويكرد كلي و جهت حركت برنامه‌سازان و دست‌اندركاران را نشان مي‌دهد، مثل: تيتراژ برنامه، ميان‌برنامه‌ها و تبليغات مياني، زيرنويس‌ها و نوارهاي اطلاع‌رساني و موارد ديگر.
در بخش جمع‌بندي و ارزيابي كه در پايان هر برنامه آمده، نكات اصلي و مهم هر برنامه در سنجشي منسجم‌تر بررسي مي‌شوند. بنابراين قسمت يادشده به پاسخ‌گويي چند پرسش مهم در نظر پژوهشگران اختصاص يافته است؛ پرسش‌هايي همچون:
ـ آيا در اين برنامه
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.