رسانه ملي؛ دولت و ملت، همدلي و همزباني

کتاب ,مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,رسانه,ملي؛,دولت,و,ملت،,همدلي,و,همزباني,رسانه,ملي,-,دولت,و,ملت,-,همدلي,و,همزباني>

 
رسانه ملي؛ دولت و ملت، همدلي و همزباني نويسنده : گروهی از نویسندگان
ناشر : مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما، اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي مترجم :
قيمت : 120000 سال انتشار : 1394
نوبت چاپ : اول تعداد صفحه : 400
مرکز توزيع :
موجود در منبع :
ISBN : 7 - 374 - 514 - 964 - 978
کليد واژه : رسانه ملي - دولت و ملت - همدلي و همزباني
 
مقدمه :
نام‌ها بيانگر نيت‌ها، جهت‌گيري‌ها، ارزش‌هاي محوري و آرزوهاي بشري هستند. از جمله نام‌گذاري‌ها، انتخاب نام براي سال است كه در طول سال‌هاي گذشته به سنت نيكويي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. مقام معظم رهبري سال 1394 شمسي را سال «دولت و ملت؛ همدلي و همزباني» نام‌گذاري كرده‌اند. در نوشتار حاضر كوشش خواهد شد براي بهره‌گيري مديران محترم رسانه، تهيه‌كنندگان و دست‌اندركاران رسانه ملي، مطالب درباره شعار سال به صورت فشرده و به عنوان كتاب راهنماي سال همچون سال‌هاي گذشته مطرح و معرفي شود. یببرس
فهرست :
فهرست مطالب
مقدمه
1. مفاهيم مرتبط با نام‌گذاري سال 1394
2. مدل تحليلي پژوهش
3. محورهاي بررسي شعار سال «دولت و ملت، همدلي و همزباني»
مقدمه
1. اصول حاكم بر روابط ملت و دولت در حكومت اسلامي
2. عوامل كاهش همدلي و همزباني
3. راهكار‌هاي افزايش همدلي و همزباني
مقدمه
1. جايگاه حقوق در آموزه‌هاي اسلامي
2. حقوق متقابل مردم و زمامداران
3. آثار و پيامدها
نتيجه
مقدمه
1. همدلي وهمزباني ميان اقشار ملت
2. همدلي و هم زباني ميان اركان نظام (دولت)
3. همدلي وهمزباني دولت و ملت
مقدمه
1. سياست‌ها و ضوابط عمومي برنامه‌سازي
2. اهداف
پيوست 1: سياست‌هاي كلي نظام
پيوست 2: مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مقدمه
1. محورهاي برنامه‌سازي عمومي در مناسبت‌هاي ديني
2. محورهاي برنامه‌سازي اختصاصي در مناسبت‌هاي ديني
3. محورهاي برنامه‌سازي اختصاصي در مناسبت‌هاي ملي
پيوست (ويژه انتخابات)
مقدمه
1. نگاهي گذرا به همدلي دولت و ملت در تاريخ ايران
2. نقش همدلي در ميراث ادبي كشور
نتيجه‌گيري
مقدمه
1. اخوت و برادري
2. اعتماد اجتماعي
3. اخلاق سياسي
4. انتقاد و انتقادپذيري
5. بصيرت
6. تعاون و همكاري
7. تعهد اجتماعي
8. حقوق ملت و دولت
9. خدمترساني
10. مسئوليتپذيري
11. مشاركت اجتماعي
12. مشاركت سياسي
13. وحدت و انسجام
14. همبستگي اجتماعي
فصل اول :
الف) دولت
واژه «دولت» از جمله واژگاني است كه در جامعه به طور گسترده‌اي به كار مي‌رود. هر كسي در زندگي روزمره خود ممكن است بارها اين واژه را به كار بگيرد. هر چند «دولت»، واژهاي با ريشه عربي است و بيانگر «چرخش و دگرگوني» است، در زبان فارسي معاني گوناگوني براي اين واژه مطرح شده است؛ «ثروت و مال، نقيض نكبت، مال اكتسابي و موروثي (ناظم‌الاطباء). دولت را بدان سبب مال و ظفر گويند كه دست به دست مي‌گردد (از غياث). ثروت و مكنت و نعمت» (دهخدا). در اصطلاح سياسي دولت يكي از واژگان پركاربرد است. عبدالرحمان عالم سه تعريف مختلف درباره دولت گفته است: (نك: عالم، 1384، ص‌138).
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.