نتيجه جستجو


 

عنوان : بررسي ميزان شادي در بين مردم

بررسي ميزان شادي در بين مردم 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: اجتماعي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/06/06
تاريخ پايان : 1398/06/06
موضوعات: روانشناسي