نتيجه جستجو


 

عنوان : بررسي ديدگاه مردم درباره فرهنگ مقاومت، ايثار و شهادت

بررسي ديدگاه مردم درباره فرهنگ مقاومت، ايثار و شهادت 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/07/20
تاريخ پايان : 1398/07/20
موضوعات: انقلاب