نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از شهروندان درباره آستانه تحمل و تاب‌آوري

نظرسنجي از شهروندان درباره آستانه تحمل و تاب‌آوري 

تعداد آرا : 15000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: اجتماعي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/07/22
تاريخ پايان : 1398/07/22
موضوعات: روانشناسي / فرهنگ و اجتماعي