نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره برنامه‌هاي شبکه‌هاي آموزش، قرآن، افق، مستند، سلامت، نسيم و ورزش سيما

نظرسنجي از مردم درباره برنامه‌هاي شبکه‌هاي آموزش، قرآن، افق، مستند، سلامت، نسيم و ورزش سيما 

تعداد آرا : 607
واحد درخواست دهنده: اداره کل سنجش مخاطب
گروه کاري: گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/09/20
تاريخ پايان : 1398/09/20
موضوعات: تلويزيوني