نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل پاييز 98»

نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل پاييز 98»  

تعداد آرا : 5031
واحد درخواست دهنده: اداره کل سنجش مخاطب
گروه کاري: گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/09/25
تاريخ پايان : 1398/09/25
موضوعات: خبر