نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما

نظرسنجي از مردم درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما 

تعداد آرا : 602
واحد درخواست دهنده: اداره کل سنجش مخاطب
گروه کاري: گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/09/27
تاريخ پايان : 1398/09/27
موضوعات: تلويزيوني