نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره آگهي‌هاي بازرگاني سيما

نظرسنجي از مردم درباره آگهي‌هاي بازرگاني سيما  

تعداد آرا : 407
واحد درخواست دهنده: اداره کل سنجش مخاطب
گروه کاري: گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/10/02
تاريخ پايان : 1398/10/02
موضوعات: تلويزيوني